| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 kwietnia 2008 r. (poz. 357)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

1) Agencja Oceny Technologii Medycznych w Warszawie;

2) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

3) Akademia Medyczna w Gdańsku;

4) Bank Tkanek Oka w Warszawie;

5) Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie;

6) Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

7) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli;

8) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;

9) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;

10) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;

11) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;

12) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

13) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;

14) Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

15) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie;

16) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie;

17) Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie;

18) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;

19) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;

20) Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi;

21) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie;

22) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

23) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

24) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie;

25) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;

26) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi;

27) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;

28) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;

29) Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

30) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

31) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

32) Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;

33) Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;

34) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;

35) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;

36) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi;

37) Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;

38) Lecznica Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie;

39) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;

40) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie;

41) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;

42) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny;

43) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;

44) Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornie;

45) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;

46) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie;

47) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;

48) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;

49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;

50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;

51) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;

52) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;

53) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;

54) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;

55) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;

56) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;

57) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;

58) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;

59) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;

60) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;

61) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;

62) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;

63) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku;

64) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;

65) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;

66) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

67) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;

68) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;

69) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu;

70) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;

71) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

72) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie;

73) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie;

74) Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie;

75) Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu;

76) Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;

77) Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne;

78) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

79) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

80) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie1);

81) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

82) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

83) Uniwersytet Medyczny w Łodzi2);

84) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

85) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu3);

86) Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie;

87) Warszawski Uniwersytet Medyczny;

88) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

 

 

1) W zakresie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dz. U. Nr 44, poz. 200 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1115).

2) W zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. Nr 141, poz. 1184).

3) W zakresie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2414).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »