| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 103 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury (M. P. Nr 90, poz. 980 oraz z 2008 r. Nr 95, poz. 820) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa Żeglugi;

2) Departament Budżetu;

3) Departament Dróg i Autostrad;

4) Departament Funduszy UE;

5) Departament Gospodarki Nieruchomościami;

6) Departament Gospodarki Przestrzennej;

7) Departament Inwestycji Kolejowych;

8) Departament Kolejnictwa;

9) Departament Kontroli;

10) Departament Lotnictwa;

11) Departament Orzecznictwa;

12) Departament Poczty;

13) Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych;

14) Departament Prawny;

15) Departament Rynku Budowlanego i Techniki;

16) Departament Spraw Obronnych;

17) Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa;

18) Departament Telekomunikacji;

19) Departament Transportu Drogowego;

20) Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej;

21) Biuro Administracyjne;

22) Biuro Audytu Wewnętrznego;

23) Biuro Dyrektora Generalnego;

24) Biuro Finansowe;

25) Biuro Informacji i Promocji;

26) Biuro Ministra;

27) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;

28) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.”;

2) w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w zakresie działu transport:

a) Departament Dróg i Autostrad,

b) Departament Inwestycji Kolejowych,

c) Departament Kolejnictwa,

d) Departament Lotnictwa,

e) Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych,

f) Departament Transportu Drogowego.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »