| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 listopada 2012 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r. ciążył na 81 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyły 73 partie polityczne. Sprawozdanie złożyła także Polska Partia Ekologiczna (EwP 144), wykreślona z ewidencji w 2010 r. Ponadto – z naruszeniem ustawowego terminu – sprawozdanie złożyła Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155). Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 75 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 36 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania 29 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 10 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Załącznik 1. [WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2011 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ]

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 listopada 2012 r. (poz. 881)

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2011 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

2. Ruch Odbudowy Polski (EwP 5)

3. Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP 12)

4. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

5. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

6. Unia Pracy (EwP 62)

7. Forum Samorządowe (EwP 73)

8. Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

9. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

10. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)

11. Porozumienie Polskie (EwP 90)

12. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

13. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

14. Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)

15. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

16. Stronnictwo Pracy (EwP 196)

17. Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

18. Polska Partia Pracy – Sierpień 80 (EwP 211)

19. Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

20. Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (EwP 213)

21. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

22. Ruch Patriotyczny (EwP 232)

23. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

24. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

25. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246)

26. Porozumienie Pokoleń (EwP 252)

27. Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

28. Partia Zielonych (EwP 260)

29. Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

30. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP 276)

31. Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP 287)

32. Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska (EwP 293)

33. Lepsza Polska (EwP 302)

34. Polska Jest Najważniejsza (EwP 309)

35. Partia Rozwoju (EwP 310)

36. Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

Załącznik 2. [WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2011 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ]

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2011 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

4. Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu ewidencji księgowej wbrew wymogom ustawy o rachunkowości.

5. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Wskazane uchybienia polegają na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego pomimo udziału partii w wyborach oraz na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

6. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

7Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

8. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

9. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

10. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

11. Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP 170)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

12. Zieloni 2004 (EwP 182)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

13. Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

14. Przymierze dla Polski (EwP 200)

Wskazane uchybienie polega na niepowołaniu przez partię pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego.

15. Unia Lewicy (EwP 227)

Wskazane uchybienie polega na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego zastrzeżenia dotyczącego dozwolonej formy wpłat.

16. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

17. Związek Słowiański (EwP 253)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

18. Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

19. Partia Kobiet (EwP 259)

Wskazane uchybienia polegają na nieposiadaniu przez partię w części okresu sprawozdawczego wyodrębnionego rachunku bankowego Funduszu Wyborczego, na pełnieniu funkcji pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego przez kandydata na posła oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

20. Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu środków finansowych wpłaconych na Fundusz Wyborczy gotówką oraz na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

21. Libertas (EwP 270)

Wskazane uchybienie polega na niepowołaniu przez partię pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego.

22. Stronnictwo „Piast” (EwP 277)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

23. Polska Lewica (EwP 279)

Wskazane uchybienie polega na wydatkowaniu środków Funduszu Wyborczego na cele niezwiązane z wyborami.

24. Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

25. Przymierze Narodu Polskiego (EwP 294)

Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu ewidencji księgowej wbrew wymogom ustawy o rachunkowości.

26. Polska Patriotyczna (EwP 296)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

27. Forum Ogólnospołeczne Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 300)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

28. Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

29. Ruch Palikota (EwP 313)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów oraz kwot wydatków ze środków Funduszu Wyborczego niezgodnych ze stanem faktycznym.

Załącznik 3. [WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2011 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE]

Załącznik nr 3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2011 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych od osoby prawnej.

2. Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

3. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek finansowania udziału partii w wyborach ze środków niepochodzących z Funduszu Wyborczego.

4. Demokratyczna Partia Lewicy (EwP 160)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek niedołączenia do niego wymaganych dokumentów źródłowych, co uniemożliwiło stwierdzenie, że całość gospodarki finansowej partii prowadzona była zgodnie z ustawą o partiach politycznych.

5. Polska Partia Narodowa (EwP 180)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudokumentowania, że przyjęte przez Partię środki pochodziły ze źródeł dozwolonych.

6. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek niedołączenia do niego wymaganych dokumentów źródłowych, co uniemożliwiło stwierdzenie, że całość gospodarki finansowej partii prowadzona była zgodnie z ustawą o partiach politycznych.

7. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231)

Sprawozdanie zostało odrzucone w skutek przyjęcia środków finansowych od osoby prawnej.

8. Elektorat (EwP 281)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia na rachunek bankowy partii środków finansowych pochodzących z działalności, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych.

9. Partia Regionów (EwP 286)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

10. Samoobrona (EwP 298)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia na rachunek bankowy partii środków finansowych pochodzących z darowizn.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »