| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA Nr 73
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 91 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 (M.P. Nr 38, poz. 586, z 2011 r. Nr 45, poz. 502 oraz z 2012 r. poz. 311) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 57 140 844 euro, w tym 1 545 397 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 5 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9027, wynosi odpowiednio 258 676 600,79 zł, w tym 6 996 012,22 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9027.

2. W ramach kwoty 57 140 844 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 1 545 397 euro, co na dzień 5 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9027, wynosi 6 996 012,22 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9027. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:

Oś priorytetowa

Poziom dofinansowania
EFRR (%)

Środki EFRR
(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)

Środki wkładu krajowego
(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Bieruń

7

15

667 718

 

Gmina Czechowice-Dziedzice

".

7

15

877 679

ogółem

15

1 545 397

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »