| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 16 grudnia 2014 r.

o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Diamentowy Grant”

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620), w związku z art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:

Z dniem 29 grudnia 2014 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą „Diamentowy Grant”3):

1) w ramach programu wsparciem mogą być objęci:

a) studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku studiów jednolitych trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę,

b) absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata w roku ogłoszenia konkursu,

c) studenci studiów inżynierskich, kończący studia w semestrze zimowym w roku ogłoszenia konkursu;

2) osoby, o których mowa w pkt 1, muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a) nie posiadać tytułu zawodowego magistra,

b) posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,

c) prowadzić zaawansowane badania naukowe i posiadać wybitne osiągnięcia naukowe lub, w przypadku kierunków studiów artystycznych, posiadać wyróżniające osiągnięcia artystyczne.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829,1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198.

3) Program pod nazwą „Diamentowy Grant” został ustanowiony z dniem 2 listopada 2011 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Diamentowy Grant” został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 7 listopada 2011 r. (M.P. Nr 98, poz. 999).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »