| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 127
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Biuru Rzecznika Finansowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [STATUT BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 127 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 października 2015 r. (poz. 1055)

STATUT BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

§ 1. Biuro Rzecznika Finansowego, zwane dalej „Biurem”, działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Biuro działa pod bezpośrednim kierownictwem Rzecznika Finansowego, zwanego dalej „Rzecznikiem”.

§ 3. 1. Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy zastępców oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4.

2. Zakres zadań zastępców oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4, określa Rzecznik.

3. Rzecznik może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach koordynujących lub samodzielnych do działania w imieniu Rzecznika w określonych przez niego sprawach.

§ 4. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego;

2) Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego;

3) Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów;

4) Wydział Administracyjno-Finansowy.

§ 5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biura oraz tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny nadany przez Rzecznika.

§ 6. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Biura rozstrzyga Rzecznik.

§ 7. Rzecznik może tworzyć rady lub zespoły jako organy pomocnicze o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania i sposób finansowania ich działalności.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »