REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2016 poz. 1248

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 grudnia 2016 r.

o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551 oraz z 2016 r. poz. 337, 1579 i 2037) ogłasza się zmianę wykazu stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. poz. 329 oraz z 2016 r. poz. 232).

W tabeli:

1) lp. 41 otrzymuje brzmienie:

41.

Art. 5 dyrektywy Rady 2008/71/WE

Art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 20 ust. 2 pkt 1 i ust. 2a ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

§ 1 ust. 3, § 3 ust. 3, § 4, § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 1635, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń"

Rolnik jest obowiązany oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, rolnik jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

 

2) lp. 55 otrzymuje brzmienie:

55.

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004 w związku z art. 3 rozporządzenia nr 21/2004

Art. 20a ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Rolnik, który posiada owce lub kozy, dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu owiec lub kóz przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-29
  • Data wejścia w życie: 2016-12-29
  • Data obowiązywania: 2016-12-29
  • Dokument traci ważność: 2023-03-15

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA