Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski - rok 2022 poz. 749

ZARZĄDZENIE NR 226
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 1187 oraz z 2021 r. poz. 743).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 226 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 2022 r. (M.P. poz. 749)

STATUT MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

§ 1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948), do spraw objętych działem administracji rządowej - rozwój regionalny.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu;

2) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) Departament Informatyki;

4) Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich;

5) Departament Kontroli;

6) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

7) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

8) Departament Prawny;

9) Departament Programów Infrastrukturalnych;

10) Departament Programów Pomocowych;

11) Departament Programów Ponadregionalnych;

12) Departament Programów Regionalnych;

13) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

14) Departament Rozwoju Cyfrowego;

15) Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej;

16) Departament Strategii;

17) Departament Współpracy Terytorialnej;

18) Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich;

19) Biuro Administracyjne;

20) Biuro Dyrektora Generalnego;

21) Biuro Ministra;

22) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej;

23) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;

24) Biuro Polityki Bezpieczeństwa;

25) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - rozwój regionalny zapewniają w szczególności:

1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich;

3) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

4) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

5) Departament Programów Infrastrukturalnych;

6) Departament Programów Pomocowych;

7) Departament Programów Ponadregionalnych;

8) Departament Programów Regionalnych;

9) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

10) Departament Rozwoju Cyfrowego;

11) Departament Strategii;

12) Departament Współpracy Terytorialnej;

13) Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich.

§ 4. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-05
  • Data wejścia w życie: 2022-08-06
  • Data obowiązywania: 2022-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski