REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1466

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2023 r. poz. 140) ogłasza się, że z dniem 1 stycznia 2024 r.:

1) aktualny próg unijny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.2)), ustalony na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2497 z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów dotyczących koncesji (Dz. Urz. UE L 2023/2497 z 16.11.2023) oraz komunikatu Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C C/2023/902 z 16.11.2023), zwanego dalej „komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów" - wynosi 5 538 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 25 680 260 zł;

2) kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości umów koncesji, ustalony na podstawie kwoty określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów, wynosi - 4,6371.

Minister Rozwoju i Technologii: K. Hetman


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

2) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 114 z 05.05.2015, str. 24, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 21, Dz. Urz. UE L 82 z 26.03.2018, str. 17, Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 23, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 21 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2497 z 16.11.2023.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-27
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA