REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1478

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23s ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.2)) i art. 11g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805) ogłasza się, że od dnia 1 stycznia 2024 r.:

1) rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:

a) w złotych - stanowi WIBOR 3M albo WIRON 3M Stopa Składana,

b) w dolarach amerykańskich:

- stanowi 90-day Average SOFR,

- może stanowić LIBOR USD 3M - w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.,

c) w euro - stanowi EURIBOR 3M,

d) we frankach szwajcarskich - stanowi SARON 3 months Compound Rate,

e) w funtach brytyjskich:

- stanowi SONIA 3M Compound Rate,

- może stanowić LIBOR GBP 3M - w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.;

2) marża:

a) dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 3,1 punktu procentowego,

b) dla pożyczkodawcy wynosi minimalnie 2,2 punktu procentowego,

c) stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej w lit. a albo b, w przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej określonej w pkt 1 jest mniejsza od zera.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658, 825, 1059, 1114, 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1617, 1667, 1675, 1705, 1723, 1787, 1843 i 2760.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-29
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
  • Dokument traci ważność: 2024-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA