REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 83

ZARZĄDZENIE NR 8
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P. z 2022 r. poz. 252) w załączniku:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy wiceprezesów Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Funkcjonowanie i warunki działania Centrum zapewnia dyrektor generalny, który kieruje komórką organizacyjną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 8.”,

c) w ust. 2 wyrazy „osób wymienionych w ust. 1” zastępuje się wyrazami „osób wymienionych w ust. 1 i 1a”,

d) w ust. 3 wyrazy „osoby, o których mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „osoby, o których mowa w ust. 1 i 1a”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Prawa Administracyjnego;

2) Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego;

3) Departament Prawa Społecznego;

4) Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury;

5) Departament Prawny i Kształcenia;

6) Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych;

7) Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie;

8) Biuro Dyrektora Generalnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-01-29
  • Data wejścia w życie: 2024-02-01
  • Data obowiązywania: 2024-02-01

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA