REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 88

ZARZĄDZENIE NR 9
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Rozwoju i Technologii nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 341 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii (M.P. poz. 1194).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA ROZWOJU I TECHNOLOGII]

Załącznik do zarządzenia nr 9 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 stycznia 2024 r. (M.P. poz. 88)

STATUT MINISTERSTWA ROZWOJU I TECHNOLOGII

§ 1. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Rozwoju i Technologii, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721), do spraw objętych działami administracji rządowej:

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

2) gospodarka.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz Gospodarczych;

2) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;

3) Departament Budżetu i Finansów;

4) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;

5) Departament Gospodarki Cyfrowej;

6) Departament Gospodarki Nieruchomościami;

7) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;

8) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej;

9) Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej;

10) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;

11) Departament Kontroli i Audytu;

12) Departament Lokalizacji Inwestycji;

13) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

14) Departament Mieszkalnictwa;

15) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;

16) Departament Orzecznictwa;

17) Departament Planowania Przestrzennego;

18) Departament Prawny;

19) Departament Rozwoju Inwestycji;

20) Departament Spraw Europejskich;

21) Biuro Administracyjne;

22) Biuro Bezpieczeństwa;

23) Biuro Dyrektora Generalnego;

24) Biuro Informatyki;

25) Biuro Komunikacji;

26) Biuro Ministra.

§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:

a) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji,

b) Departament Gospodarki Nieruchomościami,

c) Departament Lokalizacji Inwestycji,

d) Departament Mieszkalnictwa,

e) Departament Orzecznictwa,

f) Departament Planowania Przestrzennego;

2) w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka:

a) Departament Analiz Gospodarczych,

b) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych,

c) Departament Gospodarki Cyfrowej,

d) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej,

e) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej,

f) Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej,

g) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych,

h) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

i) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,

j) Departament Rozwoju Inwestycji,

k) Departament Spraw Europejskich.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-02
  • Data wejścia w życie: 2024-02-03
  • Data obowiązywania: 2024-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA