REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 131

UCHWAŁA NR 29/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75 § 8 oraz art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie, dla wyborów do rad gmin w gminach liczących do 20 tysięcy mieszkańców, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie, dla wyborów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie, dla wyborów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie, dla wyborów do rad powiatów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie, dla wyborów do sejmików województw, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie, dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie, dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w sytuacji, o której mowa w art. 482 § 3 Kodeksu wyborczego, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie, dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9.

Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie, dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w sytuacji, o której mowa w art. 473 § 4 Kodeksu wyborczego, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 872 i 956).

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Załącznik 1. [WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW DO RAD GMIN W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW]

Załączniki do uchwały nr 29/2024 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 stycznia 2024 r. (M.P. poz. 131)

Załącznik nr 1

WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW DO RAD GMIN W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW


Załącznik 2. [WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW DO RAD GMIN W GMINACH LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW DO RAD GMIN W GMINACH LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW


Załącznik 3. [WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW DO RAD DZIELNIC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY]

Załącznik nr 3

WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW DO RAD DZIELNIC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


Załącznik 4. [WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW DO RAD POWIATÓW]

Załącznik nr 4

WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW DO RAD POWIATÓW


Załącznik 5. [WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW]

Załącznik nr 5

WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW


Załącznik 6. [WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA]

Załącznik nr 6

WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA


Załącznik 7. [WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA PRZEPROWADZANYCH W SYTUACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 482 § 3 KODEKSU WYBORCZEGO]

Załącznik nr 7

WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA WYBORÓW WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA PRZEPROWADZANYCH W SYTUACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 482 § 3 KODEKSU WYBORCZEGO


Załącznik 8. [WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA]

Załącznik nr 8

WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA


Załącznik 9. [WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA PRZEPROWADZANYCH W SYTUACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 473 § 4 KODEKSU WYBORCZEGO]

Załącznik nr 9

WZÓR - PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE, DLA PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA PRZEPROWADZANYCH W SYTUACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 473 § 4 KODEKSU WYBORCZEGO


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-01-23
  • Data obowiązywania: 2024-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA