REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 134

ZARZĄDZENIE NR 2
MARSZAŁKA SENATU RZE CZYPOSPOLITEJ POLSKI EJ

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz. 1339 oraz z 2023 r. poz. 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Legitymacja senatorska ma postać:

1) karty identyfikacyjnej, wykonanej z tworzywa sztucznego, o wymiarach 85,60 × 53,98 mm, zwanej dalej „legitymacją senatorską”;

2) dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), zwanego dalej „mLegitymacją senatorską”.

§ 2.

1. Na awersie legitymacji senatorskiej znajdują się:

1) godło Rzeczypospolitej Polskiej;

2) napis „SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”;

3) fotografia senatora;

4) imię (imiona) i nazwisko senatora;

5) napis „SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ... KADENCJI” oraz numer kadencji w miejscu wykropkowanym.

2. Na rewersie legitymacji senatorskiej znajdują się:

1) orzeł senacki (stylizowana sylwetka Orła Zygmuntowskiego);

2) napis „SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”;

3) napis „LEGITYMACJA SENATORSKA”;

4) numer i data wydania legitymacji;

5) imię (imiona) i nazwisko senatora;

6) napis „JEST SENATOREM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”;

7) hologram;

8) napis „Senator” i podpis senatora;

9) napis „Marszałek Senatu” i podpis Marszałka Senatu.

3. Wzór legitymacji senatorskiej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Opis oraz wizualizację mLegitymacji senatorskiej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej (M.P. poz. 979).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Marszałek Senatu: M. Kidawa-Błońska

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SENATORSKIEJ]

Załączniki do zarządzenia nr 2 Marszałka Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 13 lutego 2024 r. (M.P. poz. 134)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SENATORSKIEJ

image

Załącznik 2. [OPIS ORAZ WIZUALIZACJA mLEGITYMACJI SENATORSKIEJ]

Załącznik nr 2

OPIS ORAZ WIZUALIZACJA mLEGITYMACJI SENATORSKIEJ

I. Opis

1. Elementy mLegitymacji senatorskiej widoczne na ekranie urządzenia mobilnego, w aplikacji mObywatel:

1) nagłówek aplikacji mObywatel zawierający napis „Legitymacja senatorska”, napis „Senat Rzeczypospolitej Polskiej … kadencji” oraz numer kadencji w miejscu wykropkowanym;

2) wizualizacja graficzna dokumentu - obszar danych mLegitymacji senatorskiej zawierający:

a) animowaną flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej,

b) hologram, stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory zmieniają się pod wpływem zmiany położenia żyroskopu urządzenia mobilnego,

c) gilosz stanowiący tło mLegitymacji senatorskiej, zawierający logo Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zmieniający kolorystykę pod wpływem zmiany położenia żyroskopu urządzenia mobilnego,

d) obszar danych senatora zawierający:

- fotografię,

- imię lub imiona,

- nazwisko,

- numer PESEL,

- numer legitymacji,

e) obszar informujący o statusie mLegitymacji senatorskiej zawierający:

- symbol „?” oraz napis „Dokument ważny” albo symbol „X” oraz napis „Dokument nieważny”, odpowiednio w przypadku ważnej albo nieważnej mLegitymacji senatorskiej,

- element aplikacji mObywatel - umieszczony na niebieskim tle przycisk „Aktualizuj” pozwalający na pobranie danych do mLegitymacji senatorskiej oraz data ostatniej aktualizacji,

- element aplikacji mObywatel - napis „Potwierdź swoje dane”,

- napis informujący o dacie wydania legitymacji senatorskiej;

3) element aplikacji mObywatel - informację z aktualną datą oraz odmierzanymi w czasie rzeczywistym: godziną, minutą i sekundą.

2. Ikony, etykiety, stopka dokumentu, elementy nagłówka aplikacji mObywatel, elementy nawigacji i menu aplikacji mObywatel oraz ich funkcjonalność mogą się różnić - zależnie od wersji aplikacji - pod względem ilości, wyglądu, kolorystyki i rozmiarów, a tekst etykiet oraz stopki - pod względem treści oraz rodzaju, wielkości i koloru czcionki.

II. Wizualizacja

1. Wizualizacja ważnej mLegitymacji senatorskiej na ekranie urządzenia mobilnego:

image

2. Wizualizacja nieważnej mLegitymacji senatorskiej na ekranie urządzenia mobilnego:

image

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-19
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA