REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 166

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 i art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 232) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w załączniku do zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, mają zastosowanie do ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH ORAZ MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW KANCELARII]

Załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 lutego 2024 r. (M.P. poz. 166)

TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH ORAZ MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW KANCELARII

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego

wykształcenie

okres doświadczenia zawodowego* - w latach

Stanowiska kierownicze

dyrektor generalny

wyższe magisterskie

6, w tym co najmniej trzyletni staż pracy** na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych

12 000 - 17 500

dyrektor

3, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych

11 000 - 16 000

zastępca dyrektora

10 000 - 15 000

główny księgowy

według odrębnych przepisów

10 000 - 14 000

kierownik zespołu

wyższe magisterskie

3

9000 - 13 000

Stanowiska doradcze

doradca Prezydenta

-

-

9000 - 15 000

doradca Szefa Kancelarii

8500 - 14 500

Stanowiska samodzielne

ekspert

wyższe magisterskie

5

8000 - 15 000

główny specjalista ds. legislacji

wyższe prawnicze oraz aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji

5

8000 - 14 000

radca prawny

według odrębnych przepisów

8000 - 14 000

audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

7500 - 13 000

główny specjalista

wyższe

4

7000 - 13 000

kierownik kancelarii tajnej

7000 - 13 000

główny specjalista ds. bhp

według odrębnych przepisów

5

7000 - 12 000

Stanowiska wspomagające

starszy specjalista

wyższe

3

6500 - 11 500

starszy specjalista ds. bhp

według odrębnych przepisów

6000 - 11 000

specjalista

wyższe

1

6000 - 10 500

specjalista ds. bhp

według odrębnych przepisów

6000 - 9500

starszy radca

średnie

1

5500 - 8500

radca

-

5000 - 7500

* Okres doświadczenia zawodowego obejmuje okresy: stażu pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

** Staż pracy to okres, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, czyli wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-26
  • Data wejścia w życie: 2024-02-27
  • Data obowiązywania: 2024-02-27

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA