REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 226

ZARZĄDZENIE NR 34
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Aktywów Państwowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych (M.P. poz. 23).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 34 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 marca 2024 r. (M.P. poz. 226)

STATUT MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

§ 1. Ministerstwo Aktywów Państwowych zapewnia obsługę Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2724), do spraw objętych działami administracji rządowej:

1) aktywa państwowe;

2) łączność.

§ 2. W skład Ministerstwa Aktywów Państwowych wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz Ekonomicznych;

2) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

3) Departament Budżetu i Finansów;

4) Departament Komunikacji;

5) Departament Kontroli i Audytu;

6) Departament Nadzoru I;

7) Departament Nadzoru II;

8) Departament Prawny;

9) Departament Projektów Strategicznych;

10) Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych;

11) Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;

12) Biuro Administracyjne;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Ministra.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - aktywa państwowe zapewniają w szczególności:

1) Departament Analiz Ekonomicznych;

2) Departament Nadzoru I;

3) Departament Nadzoru II;

4) Departament Projektów Strategicznych;

5) Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych.

§ 4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - łączność zapewnia w szczególności Departament Nadzoru II.

§ 5. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-25
  • Data wejścia w życie: 2024-03-26
  • Data obowiązywania: 2024-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA