REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 325

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wprowadzających normy europejskie zharmonizowane na mocy:

1) dyrektywy 2009/48/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2023 r. poz. 1260) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) dyrektywy 2014/33/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. poz. 811) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) dyrektywy 2014/30/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2233) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) dyrektywy 2006/42/WE1) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228 oraz z 2011 r. poz. 701) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5) dyrektywy 2014/28/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 544), ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1743), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 805), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli (Dz. U. poz. 1740), rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów (Dz. U. poz. 1969) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;

6) dyrektywy 2001/95/WE2) wdrożonej ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;

7) dyrektywy 2011/65/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513 i 1924, z 2022 r. poz. 937, 1361 i 2017, z 2023 r. poz. 369 i 1761 oraz z 2024 r. poz. 117) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;

8) dyrektywy 94/62/WE wdrożonej ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 oraz z 2023 r. poz. 877), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852 i 2029), ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852), ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151 oraz z 2022 r. poz. 2687), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. poz. 170), rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi (Dz. U. poz. 2365), rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (Dz. U. poz. 2375) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;

9) dyrektywy 2014/32/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 815) - wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;

10) dyrektywy 2014/29/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 812) - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;

11) dyrektywy 2013/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807) - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;

12) dyrektywy 2014/35/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;

13) dyrektywy (UE) 2016/2102 wdrożonej ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;

14) dyrektywy 2014/68/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 211) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;

15) dyrektywy 2014/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34), ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz. U. poz. 878) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;

16) dyrektywy 2014/34/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;

17) dyrektywy 97/67/WE wdrożonej ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1026), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych (Dz. U. poz. 542), rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu (Dz. U. poz. 1365) - wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;

18) dyrektywy 2014/31/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802) - wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;

19) dyrektywy 93/42/EWG3) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 1416), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) - wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;

20) dyrektywy 90/385/EWG4) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 311) - wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;

21) dyrektywy 98/79/WE5) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013 r. poz. 1127) - wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;

22) dyrektywy 2013/29/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 818) - wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia;

23) dyrektywy 2009/128/WE wdrożonej ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 i 412), ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1213, z 2016 r. poz. 1873, z 2020 r. poz. 1056 i 1547, z 2022 r. poz. 516 oraz z 2023 r. poz. 599 i 1168), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (Dz. U. poz. 504), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2022 r. poz. 824), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 625), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1397 oraz z 2024 r. poz. 180), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 2501), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2020 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 1589), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 775), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 760), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 516) - wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia;

24) dyrektywy (UE) 2019/904 wdrożonej ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877) - wykaz stanowi załącznik nr 24 do obwieszczenia;

25) dyrektywy (UE) 2016/797 wdrożonej ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, 1720 i 2029) - wykaz stanowi załącznik nr 25 do obwieszczenia.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: E. Zielińska

 

1) Dyrektywa 2006/42/WE została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG (Dz. Urz. UE L 165 z 29.06.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 04.07.2023, str. 35). Zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1230 dyrektywa 2006/42/WE traci moc z dniem 20 stycznia 2027 r.

2) Dyrektywa 2001/95/WE została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylającym dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG (Dz. Urz. UE L 135 z 23.05.2023, str. 1). Zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) 2023/988 dyrektywa 2001/95/WE traci moc z dniem 13 grudnia 2024 r.

3) Dyrektywa 93/42/EWG została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 165, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 18, Dz. Urz. UE L 241 z 08.07.2021, str. 7, Dz. Urz. UE L 311 z 02.12.2022, str. 94, Dz. Urz. UE L 70 z 08.03.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 80 z 20.03.2023, str. 24, Dz. Urz. UE L 2023/2197 z 20.10.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/568 z 14.02.2024). Zgodnie z art. 122 rozporządzenia (UE) 2017/745 dyrektywa 93/42/EWG utraciła moc z dniem 26 maja 2021 r. z wyjątkami wskazanymi w ww. artykule.

4) Dyrektywa 90/385/EWG została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 165, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 18, Dz. Urz. UE L 241 z 08.07.2021, str. 7, Dz. Urz. UE L 311 z 02.12.2022, str. 94, Dz. Urz. UE L 70 z 08.03.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 80 z 20.03.2023, str. 24, Dz. Urz. UE L 2023/2197 z 20.10.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/568 z 14.02.2024). Zgodnie z art. 122 rozporządzenia (UE) 2017/745 dyrektywa 90/385/EWG utraciła moc z dniem 26 maja 2021 r. z wyjątkami wskazanymi w ww. artykule.

5) Dyrektywa 98/79/WE została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 11, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 167, Dz. Urz. UE L 233 z 01.07.2021, str. 9, Dz. Urz. UE L 19 z 28.01.2022, str. 3, Dz. Urz. UE L 70 z 08.03.2023, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 80 z 20.03.2023, str. 24). Zgodnie z art. 112 rozporządzenia 2017/746 dyrektywa 98/79/WE utraciła moc z dniem 26 maja 2022 r. z wyjątkami wskazanymi w ww. artykule.

Załącznik 1. [Dyrektywa 2009/48/WE Bezpieczeństwo zabawek]

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego
z dnia 28 lutego 2024 r. (M.P. poz. 325)

Załącznik nr 1

Dyrektywa 2009/48/WE Bezpieczeństwo zabawek

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Dyrektywa 2014/33/UE Dźwigi i elementy bezpieczeństwa do dźwigów]

Załącznik nr 2

Dyrektywa 2014/33/UE Dźwigi i elementy bezpieczeństwa do dźwigów

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [Dyrektywa 2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna]

Załącznik nr 3

Dyrektywa 2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny]

Załącznik nr 4

Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Dyrektywa 2014/28/UE Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego]

Załącznik nr 5

Dyrektywa 2014/28/UE Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [Dyrektywa 2001/95/WE Ogólne bezpieczeństwo produktów]

Załącznik nr 6

Dyrektywa 2001/95/WE Ogólne bezpieczeństwo produktów

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [Dyrektywa 2011/65/UE Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym]

Załącznik nr 7

Dyrektywa 2011/65/UE Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [Dyrektywa 94/62/WE Opakowania i odpady opakowaniowe]

Załącznik nr 8

Dyrektywa 94/62/WE Opakowania i odpady opakowaniowe

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [Dyrektywa 2014/32/UE Przyrządy pomiarowe (MID)]

Załącznik nr 9

Dyrektywa 2014/32/UE Przyrządy pomiarowe (MID)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [Dyrektywa 2014/29/UE Proste zbiorniki ciśnieniowe]

Załącznik nr 10

Dyrektywa 2014/29/UE Proste zbiorniki ciśnieniowe

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [Dyrektywa 2013/53/UE Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne]

Załącznik nr 11

Dyrektywa 2013/53/UE Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [Dyrektywa 2014/35/UE Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia]

Załącznik nr 12

Dyrektywa 2014/35/UE Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [Dyrektywa (UE) 2016/2102 Strony internetowe i aplikacje mobilne organów sektora publicznego]

Załącznik nr 13

Dyrektywa (UE) 2016/2102 Strony internetowe i aplikacje mobilne organów sektora publicznego

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [Dyrektywa 2014/68/UE Urządzenia ciśnieniowe]

Załącznik nr 14

Dyrektywa 2014/68/UE Urządzenia ciśnieniowe

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [Dyrektywa 2014/53/UE Urządzenia radiowe]

Załącznik nr 15

Dyrektywa 2014/53/UE Urządzenia radiowe

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [Dyrektywa 2014/34/UE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej]

Załącznik nr 16

Dyrektywa 2014/34/UE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [Dyrektywa 97/67/WE Usługi pocztowe]

Załącznik nr 17

Dyrektywa 97/67/WE Usługi pocztowe

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [Dyrektywa 2014/31/UE Wagi nieautomatyczne]

Załącznik nr 18

Dyrektywa 2014/31/UE Wagi nieautomatyczne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 19. [Dyrektywa 93/42/EWG Wyroby medyczne]

Załącznik nr 19

Dyrektywa 93/42/EWG Wyroby medyczne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 20. [Dyrektywa 90/385/EWG Wyroby medyczne aktywnego osadzania]

Załącznik nr 20

Dyrektywa 90/385/EWG Wyroby medyczne aktywnego osadzania

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 21. [Dyrektywa 98/79/WE Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro]

Załącznik nr 21

Dyrektywa 98/79/WE Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 22. [Dyrektywa 2013/29/UE Wyroby pirotechniczne]

Załącznik nr 22

Dyrektywa 2013/29/UE Wyroby pirotechniczne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 23. [Dyrektywa 2009/128/WE Zrównoważone stosowanie pestycydów]

Załącznik nr 23

Dyrektywa 2009/128/WE Zrównoważone stosowanie pestycydów

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 24. [Dyrektywa (UE) 2019/904 Tworzywa sztuczne jednorazowego użytku]

Załącznik nr 24

Dyrektywa (UE) 2019/904 Tworzywa sztuczne jednorazowego użytku

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 25. [Dyrektywa (UE) 2016/797 Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej]

Załącznik nr 25

Dyrektywa (UE) 2016/797 Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-23
  • Data wejścia w życie: 2024-04-23
  • Data obowiązywania: 2024-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA