REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 393

UCHWAŁA NR 261/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Kapitan statku po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców, najpóźniej w 6. dniu przed dniem wyborów, sporządza karty do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie I, właściwą dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (okręg wyborczy nr 4), według wzoru i w sposób określony w uchwale nr 36/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M.P. poz. 346).

2. Na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci kapitana statku.

§ 2.

Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały nr 248/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 351).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-27
  • Data wejścia w życie: 2024-05-10
  • Data obowiązywania: 2024-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA