reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

z dnia 29 grudnia 2000 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne.

Na podstawie art. 12 § 2 oraz art. 226 § 5 ustawy z 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne (Dz. Urz. Min. Fin. z 2000 r. Nr 2, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Przepisu § 5 ust. 2 i § 6 ust. 1 w zakresie prowadzenia ewidencji w okresach rocznych z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok oraz § 7 ust. 1 nie stosuje się w stosunku do ewidencji EPG.";

2) w § 120 po wyrazach „jako urzędy kontrolne" dodaje się wyrazy „albo urzędy wydające pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego";

3) po § 122 dodaje się § 122a w brzmieniu:

„§ 122a. Obowiązek wypełniania kolumn 9–11 oraz 13–15 dla ewidencji EPG określa dyrektor urzędu celnego.";

4) w § 125:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) w pkt 27 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

„28) spisów towarów przywożonych czasowo (rejestr R29).",

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisu ust. 1 pkt 28 nie stosuje się do spisu towarów, o którym mowa w § 134 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.";

5) w § 126 wyrazy „§ 121" zastępuje się wyrazami „§ 125";

6) po § 149 dodaje się § 149a w brzmieniu:

„§ 149a 1. Rejestr R29, którego wzór karty stanowi załącznik nr 53a do zarządzenia, prowadzą urzędy celne wydające pozwolenia na objęcie procedurą odprawy czasowej towarów ujętych w spisie towarów przywożonych czasowo.

2. Podstawą zapisu w rejestrze R29 są dane zawarte w spisie towarów przywożonych czasowo.";

7) w § 158 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) protokół pobrania próbek towaru (protokół P09).";

8) po § 166 dodaje się § 166a w brzmieniu:

„§ 166a. Wzór protokołu P09 stanowi załącznik nr 67 do zarządzenia.";

9) po załączniku 53 dodaje się załącznik nr 53a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

10) po załączniku nr 66 dodaje się załącznik nr 67 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

Zbigniew Bujak


Załącznik 1. [REJESTR TOWARÓW PRZYWOŻONYCH CZASOWO R29]

Załączniki do zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł
z dnia 29 grudnia 2000 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

REJESTR TOWARÓW PRZYWOŻONYCH CZASOWO R29

Pozycja
rejestru

Data
przyjęcia spisu

Zgłaszający/
korzystający z procedury

Rodzaj
i ilość towarów

Data nadania
towarom
dopuszczalnego
przeznaczenia

Podpis
funkcjonariusza celnego
dokonującego
wpisu w kolumnie 5

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik 2. [PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK TOWARU (P 09)]

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK TOWARU (P 09)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama