Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 marca 2002 r.

zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia listy podmiotów prowadzących działalność brokerską.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37l ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189), na wniosek Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 29 stycznia 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do obwieszczenia z dnia 18 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitej listy podmiotów prowadzących działalność brokerską (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 63 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 32);

a) w liście podmiotów prowadzących działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń:

– poz. 5 skreśla się,

– poz. 9 skreśla się,

– poz. 20 skreśla się,

– poz. 23 skreśla się,

– w poz. 25, w kolumnie 4, wyrazy „Rumiana 84 02-956 zastępuje się wyrazami „Czecha 59 04-555”,

– poz. 40 skreśla się,

– poz. 41 skreśla się,

– poz. 50 skreśla się,

– poz. 71 skreśla się,

– w poz. 106, w kolumnie 4, wyrazy „Obwodowa 344/4” zastępuje się wyrazami „Obrońców Modlina 367 m. 3”,

– poz. 125 skreśla się,

– poz. 133 skreśla się,

– poz. 134 skreśla się,

– poz. 149 skreśla się,

– poz. 152 skreśla się,

– poz. 158 skreśla się,

– poz. 173 skreśla się,

– poz. 180 skreśla się,

– poz. 185 skreśla się,

– w poz. 192, w kolumnie 3, wyrazy „DIOT GRECO-” zastępuje się wyrazem „INTERNA-TIONAL”,

– w poz. 201, w kolumnie 4, wyrazy „Śląska 78C m. 3 80-389 Gdańsk” zastępuje się wyrazami „Kaczeńcowa 30B m. 11 81-575 Gdynia”,

– w poz. 211, w kolumnie 4, wyrazy „Zimowa 13A 53-018” zastępuje się wyrazami „ks. Hieronima Feichta 6 52-416”,

– poz. 229 skreśla się,

– w poz. 230, w kolumnie 4, wyrazy „Olimpijska 6/8” zastępuje się wyrazami „Tłoczka 4
m. 7”,

– poz. 231 skreśla się,

– poz. 255 skreśla się,

– poz. 257 skreśla się,

– w poz. 276, w kolumnie 4, wyrazy „Rogalskiego 1E 03-982” zastępuje się wyrazami „Meksykańska 6 m. 03-948”,

– w poz. 279, w kolumnie 4, wyrazy „Łagiewnicka 54/56 91-456” zastępuje się wyrazami „Wodna 35 90-046”,

– poz. 290 skreśla się,

– poz. 309 skreśla się,

– w poz. 349, w kolumnie 4, wyrazy „Kraszewskiego 22/1 m. 7 15-024” zastępuje się wyrazami „Słonimska 5 m. 26 15-028”,

– w poz. 352, w kolumnie 3, wyraz „Klonowska” zastępuje się wyrazem „Trawińska”, w kolumnie 4, wyrazy „Ojca Maksymiliana Kolbe 30 85-433 Bydgoszcz” zastępuje się wyrazami „Gwiaździsta 5a m. 18 01-651 Warszawa”,

– w poz. 387, w kolumnie 4, wyrazy „Smukalska 77 85-565” zastępuje się wyrazami „Strzelecka 32 m. 22 85-309”,

– poz. 392 skreśla się,

– poz. 397 skreśla się,

– poz. 416 skreśla się,

– poz. 433 skreśla się,

– poz. 461 skreśla się,

– poz. 471 skreśla się,

– w poz. 494, w kolumnie 4, wyrazy „Meissnera 19A/4 80-462 Gdańsk” zastępuje się wyrazami „Kaczeńcowa 30B m. 11 81-575 Gdynia”,

– poz. 512 skreśla się,

– w poz. 519, w kolumnie 3, wyrazy „MIL-HANDEL” zastępuje się wyrazami „MCC”, w kolumnie 4, wyrazy „Mickiewicza 30/32 70-386” zastępuje się wyrazami „Bośniacka 6 70-842”,

– w poz. 537, w kolumnie 4, wyrazy „Sady Żoliborskie 3/158 01-770” zastępuje się wyrazami „Wspólna 41 00-519”,

– w poz. 559, w kolumnie 4, wyrazy „Niborska 12 51-428” zastępuje się wyrazami „ks. Hieronima Feichta 6 52-416”,

– poz. 575 skreśla się,

– w poz. 579, w kolumnie 4, wyrazy „Podgórze 18 m. 84 43-311 Bielsko-Biała” zastępuje się wyrazami „Grodziec Śląski 272 43-386 Świętoszówka”,

– w poz. 581, w kolumnie 3, wyrazy „OSTKOM BROKERS GROUP” zastępuje się wyrazami „OBG”,

– poz. 583 skreśla się,

– w poz. 585, w kolumnie 4, wyrazy „Franciszkańska 6 00-214” zastępuje się wyrazami „św. Barbary 1 00-686”,;

– poz. 598 skreśla się,

– poz. 622 skreśla się,

– w poz. 654, w kolumnie 3, wyraz „PTL” zastępuje się wyrazem „POL”, w kolumnie 4, wyrazy „Jaśkowa Dolina 17 80-252 Gdańsk” zastępuje się wyrazami „Kościuszki 61 81-703 Sopot”,

– poz. 664 skreśla się,

– poz. 667 skreśla się,

– poz. 676 skreśla się,

– w poz. 687, w kolumnie 4, wyrazy „Samsonowicza 17/14 20-485 Lublin” zastępuje się wyrazami „Topolowa 7 m. 5 20-258 Turka-Lublin”,

– poz. 697 skreśla się,

– w poz. 704, w kolumnie 4, wyrazy „Łotewska 7 03-918” zastępuje się wyrazami „Ateńska 10 m. 106 03-978”,

– poz. 711 skreśla się,

– w poz. 718, w kolumnie 4, wyrazy „al. 1000-lecia 59/14 32-600 Oświęcim” zastępuje się wyrazami „Beskidzka 47 34-314 Czaniec”,

– poz. 742 skreśla się,

– poz. 777 skreśla się,

– w poz. 838, w kolumnie 4, wyrazy „al. Jana Pawła II 34 m. 00-141” zastępuje się wyrazami „ul. Leszno 12 01-192”,

– poz. 857 skreśla się,

– poz. 861 skreśla się,

– w poz. 878, w kolumnie 4, wyrazy „Chopina 11A 85-092” zastępuje się wyrazami „Leszczyńskiego 12 m. 1 85-137”,

– w poz. 884, w kolumnie 4, wyrazy „Jagiellońska 62 m. 117 03-468” zastępuje się wyrazami „Książkowa 9 m. 38 03-134”,

b) w liście podmiotów prowadzących działalność brokerską w zakresie reasekuracji:

– poz. 9 skreśla się,

– poz. 14 skreśla się,

– w poz. 24, w kolumnie 4, wyrazy „al. Jana Pawła II 34 m. 1200-141” zastępuje się wyrazami „ul. Leszno 12 01-192”,

2) w załączniku do obwieszczenia z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia listy podmiotów prowadzących działalność brokerską (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5, poz. 31) w liście podmiotów prowadzących działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń:

– w poz. 16, w kolumnie 3, wyrazy „BIURO BROKERSKIE PROMOTOR” zastępuje się wyrazami „Rakowski-Kaglik Brokerzy Ubezpieczeniowi”, w kolumnie 4, wyrazy „Trzemeska 10 53-679” zastępuje się wyrazami „T. Kościuszki 108A m. 14/15 50-441”,

– w poz. 25, w kolumnie 3, wyrazy Broker-PARTNER” zastępuje się wyrazami „SPECTRA-BROKER”,

– poz. 36 skreśla się,

– poz. 65 skreśla się,

– poz. 68 skreśla się,

– poz. 78 skreśla się,

– w poz. 111, w kolumnie 3, wyraz „Malina” zastępuje się wyrazem „Zimny”,

– poz. 171 skreśla się,

– poz. 179 skreśla się,

– poz. 181 skreśla się.

 

MINISTER FINANSÓW

M. Belka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-03-29
  • Data wejścia w życie: 2002-03-29
  • Data obowiązywania: 2002-03-29

Dzienniki Urzędowe