Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 1/DR/2002 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 marca 2002 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komitetu Standardów Rachunkowości, powołania sekretarza oraz ustalenia wynagrodzeń dla członków i sekretarza.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 i 6 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. Nr 140, poz. 1580 oraz z 2002 r. Nr 18 poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1

Na członków Komitetu Standardów Rachunkowości, zwanego dalej „Komitetem”, zostają powołani:

1. prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner – Przewodniczący Komitetu

2. Joanna Dadacz

3. Bartosz Drabikowski

4. Ewa Dudkowska

5. dr Zdzisław Fedak

6. Jacek Gdański

7. prof. zw. dr hab. Maria Gmytrasiewicz

8. prof. zw. dr hab. Alicja Jaruga

9. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

10. dr Danuta Krzywda

11. Krzysztof Kucharski

12. Barbara Misterska

13. Agnieszka Ostaszewicz

14. Antoni Reczek

15. dr Piotr Rojek

16. dr Renata Sochacka

17. dr Jadwiga Szafraniec

18. dr Joanna Wielgórska-Leszczyńska

§ 2

Na sekretarza Komitetu zostaje powołana Dorota Będziak.

§ 3

Ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komitetu dla członków oraz sekretarza w kwocie 1000 złotych.

 

MINISTER FINANSÓW

M. Belka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-04-19
  • Data wejścia w życie: 2002-03-15
  • Data obowiązywania: 2002-03-15
  • Dokument traci ważność: 2004-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe