Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 czerwca 2002 r.

w sprawie ogłoszenia listy aktuariuszy.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37c ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365) ogłasza się, że na listę aktuariuszy zostały wpisane następujące osoby:

1. Paweł Skroban – syn Jana, urodzony 13 października 1978 r. w Tomaszowie Lubelskim, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 stycznia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 5 lutego 2002 r., pod numerem 0105 – decyzja nr 105/02.

2. Adam Kałdus – syn Janusza, urodzony 12 stycznia 1972 r. we Wrocławiu, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 stycznia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 5 lutego 2002 r., pod numerem 0106 – decyzja nr 106/02.

3. Artur Bielecki – syn Antoniego, urodzony 20 sierpnia 1975 r. w Otwocku, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r, wpisany na listę aktuariuszy 9 maja 2002 r., pod numerem 0107 – decyzja nr 107/02.

4. Rafat Gmerek – syn Mieczysława, urodzony 31 maja 1978 r. w Łodzi, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0108 – decyzja nr 108/02.

5. Andrzej Dariusz Malczuk – syn Stanisława, urodzony 15 grudnia 1975 r. w Warszawie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0109 – decyzja nr 109/02.

6. Agnieszka Maria Liszewska – córka Jana, urodzona 10 kwietnia 1976 r. w Łodzi, zdała egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisana na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0110 – decyzja nr 110/02.

7. Marek Jerzy Mysior – syn Jerzego, urodzony 8 marca 1965 r. w Bielawie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0111 – decyzja nr 111/02.

8. Paweł Janusz Bednarski – syn Jana, urodzony 15 lutego 1978 r. w Łodzi, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 stycznia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0112 – decyzja nr 112/02.

9. Wojciech Jan Krynicki – syn Michała, urodzony 19 kwietnia 1978 r. w Warszawie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0113 – decyzja nr 113/02.

MINISTER FINANSÓW

w z. W. Ciesielski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-06-28
  • Data wejścia w życie: 2002-06-28
  • Data obowiązywania: 2002-06-28
  • Dokument traci ważność: 2004-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe