Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 1/DC/2002 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych, do których stosuje się przepisy działu II rozdziału 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dotyczące organu egzekucyjnego, w zakresie przechowywania i likwidacji ruchomości.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 50, poz. 449) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się następujących dyrektorów izb celnych, do których stosuje się przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz.1353 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365), dotyczące organu egzekucyjnego, w zakresie przechowywania i likwidacji ruchomości, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, znajdujących się w dyspozycji tych organów celnych:

1) Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej

2) Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

3) Dyrektor Izby Celnej w Cieszynie

4) Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

5) Dyrektor Izby Celnej w Katowicach

6) Dyrektor Izby Celnej w Krakowie

7) Dyrektor Izby Celnej w Łodzi

8) Dyrektor Izby Celnej w Nowym Targu

9) Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie

10) Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu

11) Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu

12) Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie

13) Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie

14) Dyrektor Izby Celnej w Toruniu

15) Dyrektor Izby Celnej w Warszawie

16) Dyrektor Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie

17) Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER FINANSÓW

Marek Belka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-06-28
  • Data wejścia w życie: 2002-05-28
  • Data obowiązywania: 2002-05-28
  • Dokument traci ważność: 2006-08-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe