Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 listopada 2002 r.

zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia listy podmiotów prowadzących działalność brokerską.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 371 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365), na wniosek Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 20 września 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku od obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitej listy podmiotów prowadzących działalność brokerską (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 63, z 2001 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 18):

a) w liście podmiotów prowadzących działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń:

– poz. 15 skreśla się,

– poz. 31, w kolumnie 3, po wyrazie „Banaszkiewicz" dodaje się wyrazy „-Kowalska",

– poz. 59 skreśla się,

– w poz. 63, w kolumnie 4, wyrazy „Dygasińskiego 6/14 90-030" zastępuje się wyrazami „Łazowskiego 38 m. 1 93-379",

– poz. 75 skreśla się,

– poz. 79 skreśla się,

– poz. 87 skreśla się,

– poz. 110 skreśla się,

– poz. 111 skreśla się,

– w poz. 112, w kolumnie 4, wyrazy „Armii Krajowej 10" zastępuje się wyrazami „Budowniczych LGOM 1A",

– w poz. 137, w kolumnie 4, wyrazy „Jodłowa 57/4 45-408" zastępuje się wyrazami „Kazimierza Pużaka 34c m. 3 45-272",

– poz. 139 skreśla się,

– w poz. 168, w kolumnie 4, wyrazy „Prosta 19" zastępuje się wyrazami „Jęczmienna 21",

– w poz. 169, w kolumnie 4, wyrazy „Sportowa 2 85-091" zastępuje się wyrazami „Czartoryskiego 13 85-222",

– poz. 187 skreśla się,

– poz. 221 skreśla się,

– poz. 222 skreśla się,

– w poz. 258, w kolumnie 4, wyrazy „al. Grunwaldzka 209 80-266" zastępuje się wyrazami „ul. Grunwaldzka 48 m. 50 80-241",

– w poz. 261, w kolumnie 3, po wyrazie „Heath" dodaje się wyraz „Lambert", w kolumnie 4 wyrazy „al. 3 Maja 14/1 00-381" zastępuje się wyrazami „al. Witosa 31 m. 134 00-710",

– poz. 294 skreśla się,

– w poz. 299, w kolumnie 4, wyrazy „Gorlicka 15A m. 13 02-130" zastępuje się wyrazami „Schillera 6 m. 17 00-248",

– w poz. 302, w kolumnie 4, wyraz „Grzybowska 5 m. 1510 00-132" zastępuje się wyrazami „Krochmalna 3 m. 318 00-864",

– w poz. 326, w kolumnie 4, wyrazy „Kolonistów 32 71-806" zastępuje się wyrazami „Rubież 4A 71-027",

– w poz. 328, w kolumnie 4, wyrazy „Leszczyńskiego 19 20-068" zastępuje się wyrazami „Kiepury 9 m. 28 20-838",

– w poz. 333, w kolumnie 3, po wyrazie „Karauda" dodaje się wyrazy „-Jarzębińska",

– w poz. 350, w kolumnie 3, wyraz „KLIO" zastępuje się wyrazami „Brokers Union", w kolumnie 4, wyrazy „Kwaśna 8/2 53-425" zastępuje się wyrazami „Legnicka 46 m. 14 53-674",

– poz. 362 skreśla się,

– w poz. 377, w kolumnie 4, wyrazy „Orańska 10 81-533" zastępuje się wyrazami „Kasztelańska 1 m. 2 81-412",

– w poz. 386, w kolumnie 4, wyrazy „os. Zielone 4/26 33-100 Tarnów" zastępuje się wyrazami „ul. Graniczna 9 33-111 Koszyce Wielkie",

– w poz. 426, w kolumnie 4, wyrazy „ul. Hutnicza 41/27" zastępuje się wyrazami „Plac Nowary 9/8",

– w poz. 463, w kolumnie 4, wyrazy „Rymanowska 3 02-916" zastępuje się wyrazami „Ogrodowa 58 00-876",

– w poz. 498, w kolumnie 4, wyrazy „23 marca 91A/55 81-820 Sopot" zastępuje się wyrazami „Sztormowa 70 m. 27 80-335 Gdańsk",

– w poz. 502, w kolumnie 4, wyrazy „Rynek 25" zastępuje się wyrazami „Rzeszowska 139",

– poz. 507 skreśla się,

– poz. 525 skreśla się,

– w poz. 529, w kolumnie 4, wyrazy „Tołstoja 3 m. 7 01-910 Warszawa" zastępuje się wyrazami „Jana Kazimierza 7B 05-126 Stanisławów Pierwszy",

– w poz. 539, w kolumnie 4, wyrazy „Powstańców WIkp. 26/234 85-090" zastępuje się wyrazami „Cicha 1 85-650",

– poz. 565 skreśla się,

– poz. 567 skreśla się,

– w poz. 577, w kolumnie 3, po wyrazie „Opydo" dodaje się wyrazy „-Maszczyk", w kolumnie 4, wyrazy „Zegadłowicza 10/9 42-400 Zawiercie" zastępuje się wyrazami „Tysiąclecia 9 m. 31 41-300 Dąbrowa Górnicza",

– w poz. 585, w kolumnie 3, wyrazy „OXFORD BROKER'S GROUP" zastępuje się wyrazami „M.A.K. Ubezpieczenia Komunikacyjne", w kolumnie 4, wyrazy „św. Barbary 1 00-686" zastępuje się wyrazami „al. Wilanowska 269 00-743",

– poz. 604 skreśla się,

– w poz. 625, w kolumnie 4, wyrazy „Klonowa 21 40-168" zastępuje się wyrazami „Załęska 32 40-572",

– w poz. 629, w kolumnie 4, wyrazy „Lipowa 39 53-124" zastępuje się wyrazami „św. Mikołaja 7 50-125",

– poz. 638 skreśla się,

– poz. 646 skreśla się,

– poz. 656 skreśla się,

– poz. 661 skreśla się,

– w poz. 696, w kolumnie 4, wyrazy „os. Parkowe 10/9" zastępuje się wyrazami „ul. Południowa 19 m.3",

– w poz. 704, w kolumnie 3, wyrazy „SCORPION" zastępuje się wyrazami „Ogólnopolska Grupa Brokerska",

– w poz. 706, w kolumnie 4, wyrazy „Szybowcowa 16/18 54-130" zastępuje się wyrazami „Bajana 31 m. 17 54-129",

– w poz. 716, w kolumnie 4, wyrazy „Rayskiego 26/5 70-442 Szczecin" zastępuje się wyrazami „Piłsudskiego 14 m. 1 97-400 Bełchatów",

– w poz. 724, w kolumnie 4, wyrazy „Popiełuszki 27/23 94-052" zastępuje się wyrazami „Hippiczna 41 m. 11 94-049",

– poz. 725 skreśla się,

– poz. 726 skreśla się,

– poz. 730 skreśla się,

– w poz. 731, w kolumnie 4, wyrazy „Krańcowa 52/28 61-035" zastępuje się wyrazami „Pasieka 6 m. 2 61-657",

– w poz. 732, w kolumnie 3, wyrazy „Sopockie Towarzystwo Brokerów Ubezpieczeniowych" zastępuje się wyrazami „STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi",

– w poz. 734, w kolumnie 3, po wyrazie „Spadek" dodaje się wyrazy „-Antos",

– poz. 736 skreśla się,

– poz. 761 skreśla się,

– w poz. 778, w kolumnie 4, wyrazy „M. Curie-Skłodowskiej 3 p. 56 15-095" zastępuje się wyrazami „Skrzatów 33 15-156",

– w poz. 789, w kolumnie 4, wyrazy „Zgierska 110/120 m. 160 91-303" zastępuje się wyrazami „Sienkiewicza 101/109 m. 12 90-301",

– w poz. 797, w kolumnie 4, wyrazy „Konstruktorów 38" zastąpić wyrazami „Konstruktorów 46 m. 9",

– poz. 802 skreśla się,

– w poz. 803, w kolumnie 3, po wyrazie „UBEZPIECZENIOWYCH" dodaje się wyrazy „l OBSŁUGI RYZYKA", w kolumnie 4, wyrazy „al. Krakowska 285 02-133" zastępuje się wyrazami „Sabały 3 02-174",

– w poz. 806, w kolumnie 4, wyrazy „Halicka 28/9 85-137" zastępuje się wyrazami „Kossaka 54 m. 58 85-307 ",

– w poz. 809, w kolumnie 4, wyrazy „ul. Julianowska 86A 05-500 Julianów" zastępuje się wyrazami „al. Wilanowska 269 02-743 Warszawa",

– w poz. 810, w kolumnie 3, wyraz „UNIBROKER" zastępuje się wyrazami „UNIBONUS BROKER'S GROUP", w kolumnie 4, wyrazy „Kaniowska 40 01-529" zastępuje się wyrazami „Strubiczów 4 m. 25 02-136",

– w poz. 820, w kolumnie 3, wyrazy „W. Frąckowiak i Partnerzy WIELKOPOLSKA GRUPA BROKERSKA Sp. z o.o." zastępuje się wyrazami „Frąckowiak i Wspólnicy "WGB Sp. z o.o.", w kolumnie 4, wyraz „4/7" zastępuje się wyrazem „4",

– w poz. 821, w kolumnie 3, po wyrazie „Walaszek" dodaje się wyrazy „-Wejkowska",

– w poz. 839, w kolumnie 3, po wyrazie „Wińska" dodaje się wyrazy „-Malicka", w kolumnie 4, wyrazy „82-113" zastępuje się wyrazami „82-103",

– poz. 859 skreśla się,

– w poz. 879, w kolumnie 4, wyrazy „Stryjeńskich 17 02-791" zastępuje się wyrazami „Wańkowicza 6 m. 5A 02-798",

– poz. 880 skreśla się,

– w poz. 886, w kolumnie 4, wyrazy „Zabrzańska 24 41-907 Bytom" zastępuje się wyrazami „J. Szajtera 8 43-400 Bielsko-Biała",

b) w liście podmiotów prowadzących działalność brokerską w zakresie reasekuracji:

– w poz. 8, w kolumnie 3, po wyrazie „Heath" dodaje się wyraz „Lambert", w kolumnie 4, wyrazy „al. 3 Maja 14/1 00-381" zastępuje się wyrazami „al. Witosa 31 m. 134 00-710",

– poz. 19 skreśla się,

– w poz. 23, w kolumnie 3, po wyrazie „UBEZPIECZENIOWYCH" dodaje się wyrazy „l OBSŁUGI RYZYKA", w kolumnie 4, wyrazy „al. Krakowska 285 02-133" zastępuje się wyrazami „ul. Sabały 3 02-174",

2) w załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5, poz. 31 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 18) w liście podmiotów prowadzących działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń:

– w poz. 11, w kolumnie 4, wyrazy „Żółkiewskiego 8/5 70-346" zastępuje się wyrazami „Gołębia 71 71-696",

– w poz. 28, w kolumnie 4, wyrazy „Żabińskiego 10/34 02-793 Warszawa" zastępuje się wyrazami „Cieciszew 62c 05-507 Słomczyn",

– w poz. 37, w kolumnie 3, po wyrazie „Dąbrowa" dodaje się wyrazy „-Włodarska",

– w poz. 76, w kolumnie 4, wyrazy „Zamiejska 7/109 03-580" zastępuje się wyrazami „Waszyngtona 55 m. 8 04-074",

– w poz. 86, w kolumnie 4, wyrazy „Poziomkowa 16 62-800 Kalisz" zastępuje się wyrazami „Sambora 5 m. 1 80-381 Gdańsk",

– w poz. 87, w kolumnie 4, wyrazy „Śmiała 59/1 01-526" zastępuje się wyrazami „Kaniowska 37 m. 2 01-529",

– w poz. 92, w kolumnie 4, wyrazy „Sady Żoliborskie 3/129 01-770 Warszawa" zastępuje się wyrazami „Piotra Skargi 5 05-822 Milanówek",

– poz. 94 skreśla się,

– w poz. 95, w kolumnie 4, wyrazy „Walerego Sławka 3 30-653" zastępuje się wyrazami „Rzemieślnicza 1 m. 407 30-363",

– w poz. 115, w kolumnie 4, wyrazy „Kinowa 23/25" zastępuje się wyrazami „Kinowa 23/64",

– w poz. 117, w kolumnie 4, wyrazy „Nowodworska 29A/402 03-133" zastępuje się wyrazami „Poetów 4L 03-147",

– w poz. 121, w kolumnie 4, wyrazy „Kawęczyńska 16 03-772" zastępuje się wyrazami „Cypryjska 2F 02-761",

– w poz. 130, w kolumnie 4, wyrazy „Wiertnicza 107 02-952 Warszawa" zastępuje się wyrazami „E. Orzeszkowej 43 m. 1 05-820 Piastów",

– w poz. 147, w kolumnie 4, wyrazy „os. Rusa 46/6 61-245" zastępuje się wyrazami „ul. Ostródzka 22 60-461",

– poz. 154 skreśla się,

– poz. 158 skreśla się,

– poz. 166 skreśla się,

– poz. 173 skreśla się,

– w poz. 175, w kolumnie 4, wyrazy „Jesienna 19/7 60-374" zastępuje się wyrazami „Niegolewskich 26 m. 3 60-231",

– w poz. 190, w kolumnie 4, wyrazy „Morawskiego 5 30-102" zastępuje się wyrazami „Grzegórzecka 10 31-530",

– w poz. 199, w kolumnie 4, wyrazy „Porucznika Halszki 9/63 30-611" zastępuje się wyrazami „Przy kuźni 27 30-689",

3) w załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2002 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 4, poz. 17) w liście podmiotów prowadzących działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń:

– w poz. 18, w kolumnie 3, wyrazy „Gdańskie Biuro Brokerskie" zastępuje się wyrazami „MR BROKERS", w kolumnie 4, wyrazy „Długie Ogrody 8 80-765 Gdańsk" zastępuje się wyrazami „Orląt Lwowskich 4 81-456 Gdynia",

 w poz. 77, w kolumnie 4, wyrazy „Królewska 27 00-060" zastępuje się wyrazami „Al. Jerozolimskie 92 00-807".

MINISTER FINANSÓW

wz. W. Ciesielski

 

Dzienniki Urzędowe