Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 17/SP/2002 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 października 2002 r.

w sprawie dokonania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 6, 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86) ogłasza się, że w okresie od dnia 22 sierpnia 2002 r. do dnia 17 września 2002 r. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zostały wpisane następujące osoby prawne:

 

Lp.

Pełna nazwa osoby prawnej

Skrócona nazwa osoby prawnej

Adres siedziby

1

2

3

4

221

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „EMKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „EMKA" Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 49 01-267 Warszawa

222

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ASTA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

P.U.H. „ASTA" Sp.z o.o.

ul. Mikołajczyka 25
41-200 Sosnowiec

223

„OMEGGA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„OMEGGA" Sp. z o.o.

ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa

 

MINISTER FINANSÓW

z up. I. Ożóg

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-11-25
  • Data wejścia w życie: 2002-11-25
  • Data obowiązywania: 2002-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe