Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 18/SP/2002 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie dokonania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 i Nr 153, poz. 1271) ogłasza się, że w okresie od dnia 30 września 2002 r. do dnia 25 października 2002 r. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zostały wpisane następujące osoby prawne:

Lp.

Pełna nazwa osoby prawnej

Skrócona nazwa osoby prawnej

Adres siedziby

224

AFRO-TAX

AFRO-TAX Sp. z o.o.

ul. Chmielna 8

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

00-020 Warszawa

225

„POLTAX”

„POLTAX” Sp. z o.o.

ul. Młodzieżowa 6/16

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

22-400 Zamość

226

J&M Consulting

J&M Consulting Sp. z o.o.

ul. Dzika 20

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

05-410 Józefów

227

DORADCY PODATKOWI

DORADCY PODATKOWI Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 9

 

Krystyna Stasiewicz, Piotr Maciejewski

 

44-330 Jastrzębie Zdrój

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

MINISTER FINANSÓW

z up. I. Ożóg

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe