Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 czerwca 2003 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 107, poz. 940) ogłasza się wykaz danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia

 

MINISTER FINANSÓW

z up. J. Czekaj

 

Załącznik 1. [LISTA DORADCÓW PODATKOWYCH]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 9 czerwca 2003 r. (poz. 48)

LISTA DORADCÓW PODATKOWYCH

L.p

Numer wpisu

Data wpisu

Imię i nazwisko

Miejsce wykonywania
działalności

Miejscowość

1

2

3

4

5

6

1

09438

04.06.2003 r.

Renata Kowal

Biuro Rachunkowe „Debet” s.c.
ul. Jana Pawła II; Pawilon 11C

80-388 Gdańsk

2

09439

04.06.2003 r.

Krzysztof Kowal

Biuro Rachunkowe „Debet” s.c.
ul. Jana Pawła II; Pawilon 11C

80-388 Gdańsk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-07-04
  • Data wejścia w życie: 2003-07-04
  • Data obowiązywania: 2003-07-04
  • Dokument traci ważność: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe