| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 40 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651) zarządza się, co następuje:

§ 1

Urzędowi Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

MINISTER FINANSÓW

wz. E. Mucha

 

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem instytucje finansowe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ l FUNDUSZY EMERYTALNYCH]

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2003 r. (poz. 94)

STATUT URZĘDU KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ l FUNDUSZY EMERYTALNYCH

§ 1

1. Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, zwany dalej „Urzędem" zapewnia obsługę Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, zwanej dalej „Komisją" oraz Przewodniczącego Komisji.

2. Urząd działa zgodnie z zarządzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami Komisji i Przewodniczącego Komisji pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem Przewodniczącego Komisji.

3. Przewodniczący Komisji kieruje Urzędem przy pomocy dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 2

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Komisji;

2) Departament Nadzoru Ubezpieczeń Działu l;

3) Departament Nadzoru Ubezpieczeń Działu II;

4) Departament Nadzoru Funduszy Emerytalnych;

5) Departament Nadzoru Pośrednictwa;

6) Departament Prawno-Licencyjny;

7) Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej;

8) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

9) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

10) Biuro Informatyki;

11) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kancelaria Tajna.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Przewodniczącego Komisji, na wniosek dyrektora generalnego.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Urzędu rozstrzyga Przewodniczący Komisji.

§ 3

1. Przewodniczący Komisji może tworzyć w Urzędzie na czas określony lub nieokreślony zespoły do wykonywania określonych zadań. W skład zespołu mogą wchodzić pracownicy dwóch lub więcej komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Zarządzając powołanie zespołu, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Komisji powołuje kierownika zespołu, którym może być dyrektor jednej z komórek organizacyjnych wchodzących w skład zespołu.

3. Zespół w zakresie realizowanych zadań działa zgodnie z wytycznymi i poleceniami kierownika zespołu pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »