Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 75/2004 MINISTERSTWA FINANSÓW

z dnia 13 października 2004 r.

o decyzji z dnia 5 października 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie, ustalającej dla Warszawskich Zakładów Zielarskich „HERBAPOL” w Pruszkowie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 5 października 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Warszawskich Zakładów Zielarskich „HERBAPOL” w Pruszkowie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego.

Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.

 

p.o. Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego

E. Cichowski

 

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-10-30
  • Data wejścia w życie: 2004-10-30
  • Data obowiązywania: 2004-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe