Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 76/2004 MINISTERSTWA FINANSÓW

z dnia 13 października 2004 r.

o decyzji z dnia 6 października 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie, ustalającej dla Zakładów Tytoniowych S.A. w Lublinie dopuszczalną normę ubytku powstającego w czasie magazynowania papierosów z tytoniu oraz tytoniu do palenia

Tekst pierwotny

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 6 października 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Tytoniowych S.A. w Lublinie dopuszczalną normę ubytku powstającego w czasie magazynowania papierosów z tytoniu oraz tytoniu do palenia, w opakowaniach jednostkowych.

Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.

 

p.o. Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego

E. Cichowski

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-10-30
  • Data wejścia w życie: 2004-10-30
  • Data obowiązywania: 2004-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe