reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 6 kwietnia 2005 r.

w sprawie zasad przyznawania i wypłacania nagród z funduszu motywacyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa zasady przyznawania i wypłacania nagród z funduszu motywacyjnego utworzonego w wysokości 20% dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez pracowników izb i urzędów skarbowych, inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.
§ 2.
1. Urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz Ministerstwo Finansów prowadzą ewidencję spraw, w związku z którymi mogą być przekazane środki finansowe na fundusz motywacyjny.

2. Podstawą ustalenia wysokości środków finansowych, które podlegają przekazaniu na fundusz motywacyjny, są kwoty uzyskane ze sprzedaży przedmiotów wymienionych w wykazie dołączonym do orzeczenia o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa, a także ze zwrotu korzyści majątkowych, pomniejszone o koszty magazynowania, transportu i sprzedaży.

3. Odsetki od środków przekazanych na fundusz motywacyjny zwiększają jego dochody.

§ 3.
1. W przypadku udziału w ujawnieniu przestępstwa lub wykroczenia przeciwko mieniu albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego pracowników kilku jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, środki finansowe są przekazywane na rachunek jednostki prowadzącej postępowanie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podział kwoty wpływów funduszu motywacyjnego na jednostki organizacyjne biorące udział w postępowaniu odbywa się w drodze porozumienia kierowników zainteresowanych jednostek, przy czym jednostka prowadząca postępowanie, o której mowa w ust. 1, otrzymuje co najmniej 70% uzyskanych środków. W razie braku porozumienia decyzję w sprawie podziału kwoty wpływów podejmuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek kierownika zainteresowanej jednostki.

§ 4.
1. Nagrody za ujawnienie przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przyznają kierownicy jednostek organizacyjnych z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonych pracowników, którzy przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Nagrody przyznawane są pracownikom, którzy przyczynili się bezpośrednio do uzyskania dochodów budżetowych tytułem przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przestępstw i wykroczeń, o których mowa w ust. 1, w szczególności poprzez:

1) wykonanie czynności z zakresu kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej;

2) prowadzenie dochodzenia w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

3) uczestnictwo w postępowaniu w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie przeciwko mieniu;

4) prowadzenie postępowania podatkowego;

5) udział w postępowaniu sądowym;

6) czynności operacyjno-rozpoznawcze wywiadu skarbowego;

7) inne czynności mające wpływ na uzyskanie dochodów, o których mowa w § 1.

3. Nagrody przyznaje się i wypłaca w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy po faktycznym uzyskaniu środków finansowych z tytułu prawomocnego przepadku rzeczylub korzyści majątkowych w konkretnej sprawie.

§ 5.
1. Przy ustalaniu wysokości indywidualnej nagrody w danej sprawie uwzględnia się:

1) zaangażowanie i nakład pracy pracownika;

2) okoliczności sprawy, stopień jej złożoności oraz właściwe jej udokumentowanie;

3) relacje między sformułowanymi wnioskami a ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy i uzyskanymi środkami na fundusz motywacyjny.

2. Środki finansowe przekazane na fundusz motywacyjny w wyniku rozstrzygnięcia danej sprawy, przeznacza się w całości na wypłatę nagród dla pracowników, o których mowa w § 1.

§ 6.
Nagrodę przyznaje:

1) pracownikom urzędu skarbowego – naczelnik urzędu skarbowego;

2) naczelnikom urzędów skarbowych i pracownikom izb skarbowych – dyrektor izby skarbowej;

3) inspektorom kontroli skarbowej i pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej – dyrektor urzędu kontroli skarbowej, a w Ministerstwie Finansów – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

4) dyrektorom izb skarbowych i dyrektorom urzędów kontroli skarbowej – Minister Finansów.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Finansów

W zastępstwie Ministra Finansów Sekretarz Stanu

Elżbieta Suchocka-Roguska

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama