reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 32 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 listopada 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 42 Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 17, poz. 96 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 11 i Nr 7, poz. 54) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. n,

b) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:

„1a. W skład urzędu wchodzi komórka realizacyjna o charakterze merytorycznym, o ile obowiązek jej utworzenia wynika z przepisów odrębnych."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2006 r.

 

Minister Finansów

Zyta Gilowska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204)

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.708 i 711, Nr 157, poz. 1119 i Nr 191, poz. 1413

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria BSJP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama