reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie organizacji kontroli resortowej

Na podstawie art. 14b ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa organizację kontroli resortowej.

§ 2

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może upoważnić dyrektora lub zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wykonywania zadań kontroli resortowej w jego imieniu, a w szczególności do wydawania:

1) upoważnień do przeprowadzania kontroli resortowej;

2) wyników kontroli;

3) innych postanowień w zakresie kontroli resortowej.

§ 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej i kontroli skarbowej oraz dyrektorzy departamentów (biur) w Ministerstwie Finansów obowiązani są do niezwłocznego przekazywania, na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, bądź osoby, o której mowa w § 2, wszelkich dokumentów i informacji oraz udzielania wyjaśnień w sprawach należących do zakresu działania kontroli resortowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.3)

Minister Finansów: Zyta Gilowska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590.

3) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 25 Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie organizacji i trybu działania kontroli resortowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 70, z 2005 r. Nr 15, poz. 129), które utraciło moc z dniem 11 listopada 2006 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1413).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama