| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 71, poz. 476) ogłasza się wykaz podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

Minister Finansów

Jan Vincent-Rostowski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.Załącznik 2. [WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2008 R. DO DNIA 30 KWIETNIA 2008 R.]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 21 czerwca 2008 r. (poz. 59)

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2008 R. DO DNIA 30 KWIETNIA 2008 R.

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot

w tym

Przyczyny umorzenia1)

Powód umorzenia2)

Data wydania decyzji

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Bałdyga Remigiusz

Ruciane Nida

10 565,00

 

10 565,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

23.04.2008 r.

2

Bartol Irena

Wrocław

8 826,00

7 933,00

893,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

08.04.2008 r.

3

Bilski Marcin

Łódź

16 424,34

 

16 424,34

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

30.04.2008 r.

4

Borkowski Henryk

Olszewo Borki

5 547,00

 

5 547,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

02.04.2008 r.

5

Boruc Marta

Siedlce

7 198,70

 

7 198,70

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

21.04.2008 r.

6

Bujalska Anna

Warszawa

10 822,00

5 917,00

4 905,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

02.04.2008 r.

7

Chrapek Ryszard

Piotrków Trybunalski

6 592,46

562,46

6 030,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

15.04.2008 r.

8

Dragan Wojciech

Tychy

11 257,30

6 251,30

5 006,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

28.04.2008 r.

9

Dragan Wojciech

Tychy

12 241,40

7 217,40

5 024,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

28.04.2008 r.

10

Dragan Wojciech

Tychy

30 926,95

18 000,95

12 926,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

28.04.2008 r.

11

Fundacja Inicjatyw i Inwestycji F.l.l. Sp. z o.o.

Warszawa

5 857,66

3 959,66

1 898,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

2

28.04.2008 r.

12

Gajewski Wiesław

Warszawa

6 731,05

5 021,35

1 709,70

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

10.04.2008 r.

13

Gardocki Krzysztof

Łomża

5 935,94

2 074,94

3 861,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67a § 2 Ordynacji podatkowej

1

04.04.2008 r.

14

General Modern Systems S.A. w likwidacji

Włocławek

265 598,47

174 481,47

91 117,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

25.04.2008 r.

15

Gnybek Anna

Barcin

5 246,00

 

5 246,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

08.04.2008 r.

16

Kaźmierczak Paweł

Bydgoszcz

5 418,25

4 092,25

1 326,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

04.04.2008 r.

17

Kaźmierczak Sława

Bydgoszcz

5 418,25

4 092,25

1 326,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

04.04.2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

Krawiec Danuta (spadkobierca Jerzego Krawca)

Ząbkowice Śląskie

8 585,04

8 513,04

72,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

03.04.2008 r.

19

Kubała Sylwia

Warszawa

8 899,00

 

8 899,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

15.04.2008 r.

20

Lis Krzysztof

Płock

5 582,69

4 697,69

885,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

24.04.2008 r.

21

Lis Krzysztof

Płock

5 853,83

4 894,83

959,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

24.04.2008 r.

22

Lusa Leszek

Wyszków

12 401,00

 

12 401,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

18.04.2008 r.

23

Machowski Paweł

Pawłówek

11 907,00

6 873,00

5 034,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

09.04.2008 r.

24

Majerowicz Urszula

Kwidzyn

428 420,00

 

428 420,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

25.04.2008 r.

25

Malinger Emilia

Jelenia Góra

7 533,00

 

7 533,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

24.04.2008 r.

26

„MG ŻURAW” S.A.

Gdańsk

43 597,29

40 083,29

3 514,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

25.04.2008 r.

27

„MG ŻURAW” S.A.

Gdańsk

2 200 200,71

1 776 996,71

423 204,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

25.04.2008 r.

28

Mikołajek Janusz

Łódź

229 622,40

136 722,30

92 900,10

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

18.04.2008 r.

29

Molenda Krzysztof

Pasłęk

12 014,12

7 210,12

4 804,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

25.04.2008 r.

30

Mortka Andrzej

Taczów

9 756,70

2 955,70

6 801,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

01.04.2008 r.

31

Mortka Andrzej

Taczów

11 130,60

3 310,60

7 820,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

01.04.2008 r.

32

Obrycki Tomasz

Łomża

6 761,16

4 874,16

1 887,00

 

art. 67d § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej

3

09.04.2008 r.

33

Obrycki Tomasz

Łomża

12 710,95

9 341,95

3 369,00

 

art. 67d § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej

3

09.04.2008 r.

34

Obszar Przemysłowy Zakłady Ostrowieckie S.A. w upadłości

Ostrowiec Świętokrzyski

38 254,40

38 254,40

 

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

24.04.2008 r.

35

Ochotnicza Straż Pożarna w Bardzie

Bardo

8 086,00

8 055,00

31,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

03.04.2008 r.

36

P.P.H.U. TYMIANEK Sp. z o.o. w upadłości

Męcka-Wola

6 720,00

4 537,00

2 183,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

30.04.2008 r.

37

Pióro Artur

Tychy

6 940,75

2 995,75

3 945,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

24.04.2008 r.

38

POLTOPS S.A.

Żagań

82 611,20

76 837,30

5 773,90

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

24.04.2008 r.

39

POLTOPS S.A.

Żagań

355 316,50

329 178,50

26 138,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

24.04.2008 r.

40

POLTOPS S.A.

Żagań

570 953,52

244 996,00

325 957,52

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

24.04.2008 r.

41

PPHU „BARAN” Sp. z o.o. w upadłości

Szamocin

12 574,60

6 669,60

5 905,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

14.04.2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „PRODREW”
Sp. z o.o. w likwidacji

Biecz

37 761,68

18 903,68

18 858,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

29.04.2008 r.

43

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe„PRODREW”
Sp. z o.o. w likwidacji

Biecz

66 487,94

33 787,94

32 700,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

29.04.2008 r.

44

Przedsiębiorstwo Przemysłu Skórzanego „LOGAR”

Łodygowice

14 738,40

4 174,40

10 564,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

22.04.2008 r.

45

Przedsiębiorstwo Przemysłu Skórzanego „LOGAR”

Łodygowice

277 357,20

60 231,20

217 126,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

22.04.2008 r.

46

Przedsiębiorstwo Przemysłu Skórzanego „LOGAR”

Łodygowice

2 594 157,25

622 048,25

1 972 109,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

22.04.2008 r.

47

Przedsiębiorstwo Systemów Komputerowych „MERA-SYSTEM”

Warszawa

34 542,34

25 632,34

8 910,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

2

21.04.2008 r.

48

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

Nowogard

28 818,00

19 233,00

9 585,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

07.04.2008 r.

49

Sikorski Robert

Międzyrzecz

6 148,04

1 981,04

4 167,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

28.04.2008 r.

50

Spółdzielnia Produkcyjno Remontowa Przemysłu Spożywczego „Mleczmasz”

Rzeszów

490 008,16

374 573,16

115 435,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

29.04.2008 r.

51

Studzińska Dorota Mirosława

Poznań

8 902,00

 

8 902,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

14.04.2008 r.

52

Szewczyk Wiesław

Naściszowa

11 840,50

 

11 840,50

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

22.04.2008 r.

53

Szewczyk Wiesław

Naściszowa

21 434,00

 

21 434,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

22.04.2008 r.

54

Szpiech Stanisław

Konieczkowa

7 198,00

 

7 198,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

24.04.2008 r.

55

Szymański Mieczysław

Białystok

236 839,90

107 268,90

129 571,00

 

art. 67d § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej

3

22.04.2008 r.

56

Świstak Marian

Podole

6 531,00

 

6 531,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

30.04.2008 r.

57

Wawrzyniak Wojciech

Gryfice

6 291,00

4 508,00

1 783,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

10.04.2008 r.

58

Wawrzyniak Wojciech

Gryfice

8 017,60

5 515,10

2 502,50

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

10.04.2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

59

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w likwidacji

Łódź

107 207,00

67 513,00

36 694,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

04.04.2008 r.

60

Zakład Budowlano-Remontowy S.C. Zdzisław Błaszczyk, Sebastian Błaszczyk

Chodzież

30 144,10

13 843,10

16 301,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

18.04.2008 r.

61

Zakład Lotniczy „PZL-MIELEC” Sp. z o.o. w upadłości

Mielec

3 755 127,40

 

3 755 127,40

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

10.04.2008 r.

62

Zakład Lotniczy „PZL-MIELEC” Sp. z o.o. w upadłości

Mielec

5 619 337,50

 

5 619 337,50

 

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

10.04.2008 r.

63

Zenon Klimek

Kołobrzeg

13 925,00

 

13 925,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

10.04.2008 r.

64

Ziółkowski Walenty

Lubomino

6 089,00

 

6 089,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

09.04.2008 r.

65

Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich Zarząd Główny

Katowice

44 269,90

 

44 269,90

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

08.04.2008 r.

66

Żebrowski Grzegorz i Żebrowski Daniel (spadkobiercy Andrzeja Żebrowskiego)

Straszyn

458 258,05

127 991,05

330 267,00

 

art. 67 Ordynacji podatkowej

3

16.04.2008 r.

67

Żuk Edward

Szumiąca

5 458,00

1 843,00

3 615,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

3

18.04.2008 r.

68

Żukowski Stanisław

Wieprz

10 747,60

3 602,60

7 145,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1

21.04.2008 r.

1) Przyczyny umorzenia:

Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

2) Powód umorzenia:

1) uzasadniony ważny interes podatnika;

2) uzasadniony ważny interes publiczny;

3) ważny interes podatnika i interes publiczny. 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »