reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie ustanowienia Koordynatora krajowego budżetu zadaniowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.

 Ustanawia się Koordynatora krajowego budżetu zadaniowego, zwanego dalej „Koordynatorem”.

2. Koordynatora powołuje i odwołuje Minister Finansów.

§ 2.

Do

zadań Koordynatora należy koordynowanie prac nad procesem wdrażania krajowego budżetu zadaniowego oraz opracowaniem metodologii w zakresie planowania zadaniowego, w ramach przyznanych mu upoważnień Ministra Finansów.

§ 3.

Koordynator

przedstawia Ministrowi Finansów pisemne roczne sprawozdanie ze swojej działalności, nie później niż do dnia 15 lutego roku następnego.

§ 4.

Obsługę

działań określonych w § 2 podejmowanych przez Koordynatora zapewnia Departament Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów.

§ 5.

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Finansów

w z. Elżbieta Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – budżet, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama