reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 października 2011 r.

zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

§ 1.

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 135, z późn. zm.1)) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

§ 2.

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów

w z. Ludwik Kotecki

 

 

1) Zmiany wymienionego obwieszczenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r. Nr 6, poz. 51, z 2007 r. Nr 1, poz. 1 oraz Nr 3, poz. 12, z 2008 r. Nr 3, poz. 20, z 2009 r. Nr 1, poz. 5, z 2010 r. Nr 2, poz. 5 oraz Nr 14, poz. 60.

Załącznik 1.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 10 października 2011 r. (poz. 38)

Symbol formularza/tytułu płatności*)

Opis

Rodzaj rachunku bankowego (CITA/AT/PIT/ in.d.)1)

1

2

3

CIT*)

podatek dochodowy od osób prawnych

CIT

CIT-10Z**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT

CIT-11R**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

CIT

CIT-6R**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT

CIT-6AR**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT

CIT-8

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-8A

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-8B

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-9R**)

deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT

DJB**)

inne dochody

in.d.

GK**)

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

in.d.

GKP**)

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organ.

in.d.

POZOST.*)**)

 

in.d.

KP*)

podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

in.d.

NBP

wpłaty z zysku NBP

in.d.

BGK

wpłaty z zysku BGK

in.d.

OPR**)

opłata restrukturyzacyjna

in.d.

PCC**)

podatek od czynności cywilnoprawnych

in.d.

PCC-2**)

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

in.d.

PCC-3**)

deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

in.d.

PIT*)

podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT

PIT-23**)

deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

PIT

PIT-28

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT

PIT-36

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-36L

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19%

PIT

 

1

2

3

PIT-37

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-38

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-39

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-4R

wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-4R

PIT

PPL*)

podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

PIT

PIT-7*)

podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT

PIT-8AR

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-8AR

PIT

PU1*)**)

wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

PIT-STD

PPD*)

zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

PIT

PPE*)

zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

PIT

PPW*)

podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych

PIT

PT

podatek tonażowy

in.d.

SD**)

podatek od spadków i darowizn

in.d.

SD-2**)

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

in.d.

VAT-7

deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7K

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7D

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7DZ

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług – zaliczki

VAT

VAT-8

deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

VAT

VAT-9M*)

deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

VAT

VAT-10*)**)

deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT

VAT-12

skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu

VAT

VAT-13

deklaracja dla podatku od towarów i usług od międzynarodowego przewozu okazjonalnego

VAT

VAI*)**)

podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT)

VAT

 

1

2

3

VAT-Z*)**)

zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

VAT

VAT-ln*)**)

inne rozliczenia w podatku od towarów i usług

VAT

VU1

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej państw członkowskich na rzecz Polski

VAT-UE1

VU2

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne

VAT-UE2

WZP

wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych

in.d.

WZP-1K

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za kwartał

in.d.

WZP-1M

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za miesiąc

in.d.

WZP-1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za rok obrotowy

in.d.

WZS

wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa

in.d.

WZS-1K

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za kwartał

in.d.

WZS-1M

deklaracja o wys. zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za miesiąc

in.d.

WZS-1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

in.d.

WZD*)**)

wpływy ze zwrotów dotacji

in.d

ZpZ*)**)

zaległości z podatków zniesionych

in.d.

 

Rodzaj rachunku bankowego

CIT

podatek dochodowy od osób prawnych

VAT

podatek od towarów i usług

PIT

podatek dochodowy od osób fizycznych

in.d.

pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

PIT-STD

podatek potrącony od dochodów z oszczędności osób fizycznych wypłaconych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

VAT-UE1

podatek od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej na rzecz Polski przez państwa członkowskie

VAT-UE2

podatek od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne

 

 

1) Objaśnienia skrótów rodzaju rachunku bankowego zawarte zostały na ostatniej stronie załącznika nr 4.

*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.

**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama