reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 grudnia 2013 r.

zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

§ 1.

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do obwieszczenia „Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych”:

a) w części województwo dolnośląskie – Izba Skarbowa we Wrocławiu:

– lp. 11 otrzymuje brzmienie:

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

59-300 Lubin

CIT

36101016740020882221000000

NBPO/O Wrocław

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 94

VAT

83101016740020882222000000

 

 

 

PIT

33101016740020882223000000

 

 

 

in.d.

27101016740020882227000000

 

 

 

j.b.

 

 

 

 

wyd.

71101016740020882230000000

 

 

 

doch.

21101016740020882231000000

 

 

– lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

56-400 Oleśnica

CIT

25101016740098562221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Lwowska 34-38

VAT

72101016740098562222000000

 

 

 

PIT

22101016740098562223000000

 

 

 

in.d.

16101016740098562227000000

 

 

 

j.b.

 

 

 

 

wyd.

60101016740098562230000000

 

 

 

doch.

10101016740098562231000000

 

 

– lp. 19 otrzymuje brzmienie:

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

58-100 Świdnica

CIT

43101016740054252221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-3

VAT

90101016740054252222000000

 

 

 

PIT

40101016740054252223000000

 

 

 

in.d.

34101016740054252227000000

 

 

 

j.b.

 

 

 

 

wyd.

78101016740054252230000000

 

 

 

doch.

28101016740054252231000000

 

 

b) w części województwo kujawsko-pomorskie – Izba Skarbowa w Bydgoszczy:

– lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

87-400 Golub-Dobrzyń

CIT

89101010780053112221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Dr. J. G. Koppa 1A

VAT

39101010780053112222000000

 

 

 

PIT

86101010780053112223000000

 

 

 

in.d.

80101010780053112227000000

 

 

 

j.b.

 

 

 

 

wyd.

27101010780053112230000000

 

 

 

doch.

74101010780053112231000000

 

 

– lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

88-100 Inowrocław

CIT

03101010780089892221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

al. Niepodległości 5

VAT

50101010780089892222000000

 

 

 

PIT

97101010780089892223000000

 

 

 

in.d.

91101010780089892227000000

 

 

 

j.b.

 

 

 

 

wyd.

38101010780089892230000000

 

 

 

doch.

85101010780089892231000000

 

 

c) w części województwo mazowieckie – Izba Skarbowa w Warszawie lp. 6 otrzymuje brzmienie:

 

 

doch.

21101016740020882231000000

 

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

05-600 Grójec

CIT

97101010100350862221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Księdza Piotra Skargi 35

VAT

47101010100350862222000000

 

 

 

PIT

94101010100350862223000000

 

 

 

in.d.

88101010100350862227000000

 

 

 

j.b.

 

 

 

 

wyd.

35101010100350862230000000

 

 

 

doch.

82101010100350862231000000

 

 

d) w części województwo podlaskie – Izba Skarbowa w Białymstoku lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

19-200 Grajewo

CIT

35101010490017332221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Elewatorska 8

VAT

82101010490017332222000000

 

 

 

PIT

32101010490017332223000000

 

 

 

in.d.

26101010490017332227000000

 

 

 

j.b.

 

 

 

 

wyd.

70101010490017332230000000

 

 

 

doch.

20101010490017332231000000

 

 

 

doch.

48101015990002312231000000

 

 

2) załącznik nr 4 do obwieszczenia „Symbole formularza/tytułu płatności” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

§ 2.

Numery rachunków bankowych oraz symbole formularzy i tytułów płatności, o których mowa w § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Załącznik 1. [Symbole formularza/tytułu płatności]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 13 grudnia 2013 r. (poz. 52)

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbol formularza/ tytułu płatności*)

Opis

Rodzaj rachunku bankowego (CITA/AT/PIT/ in.d.)1)

1

2

3

CIT*)

podatek dochodowy od osób prawnych

CIT

CIT-10Z**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT

CIT-11R**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

CIT

CIT-6R**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT

CIT-6AR**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT

CIT-8

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-8A

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-8B

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-9R**)

deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT

DJB**)

inne dochody

in.d.

GK**)

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

in.d.

GKP**)

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organ.

in.d.

POZOST*)**)

 

in.d.

KP*)

podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

in.d.

NBP

wpłaty z zysku NBP

in.d.

BGK

wpłaty z zysku BGK

in.d.

OPR**)

opłata restrukturyzacyjna

in.d.

PCC**)

podatek od czynności cywilnoprawnych

in.d.

PCC-2**)

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

in.d.

PCC-3**)

deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

in.d.

PIT*)

podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT

PIT-28

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT

PIT-36

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-36L

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19%

PIT

PIT-37

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-38

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-39

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-4R

wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-4R

PIT

PPL*)

podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

PIT

PIT-7*)

podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT

PIT-8AR

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-8AR

PIT

PU1*)**)

wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

PIT-STD

PPD*)

zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

PIT

PPE*)

zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

PIT

PPW*)

podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych

PIT

PT

podatek tonażowy

in.d.

SD**)

podatek od spadków i darowizn

in.d.

SD-2**)

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

in.d.

VAT-7

deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7K

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7D

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7DZ

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług – zaliczki

VAT

VAT-8

deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

VAT

VAT-9M*)

deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

VAT

VAT-10*)**)

deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT

VAT-12

skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu

VAT

VAP-1

deklaracja dla podatku od towarów i usług od międzynarodowego przewozu okazjonalnego

VAT

VAI*)**)

podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT)

VAT

VAT-Z*)**)

zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

VAT

VAT-ln*)**)

inne rozliczenia w podatku od towarów i usług

VAT

VU1

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej państw członkowskich na rzecz Polski

VAT-UE1

VU2

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne

VAT-UE2

WZP

wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych

in.d.

WZP-1K

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za kwartał

in.d.

WZP-1M

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za miesiąc

in.d.

WZP-1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za rok obrotowy

in.d.

WZS

wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa

in.d.

WZS-1K

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za kwartał

in.d.

WZS-1M

deklaracja o wys. zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za miesiąc

in.d.

WZS-1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

in.d.

WZD*)**)

wpływy ze zwrotów dotacji

in.d

ZpZ*)**)

zaległości z podatków zniesionych

in.d.

 

Skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

1) d. – rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

Rodzaj rachunku bankowego

CIT

podatek dochodowy od osób prawnych

VAT

podatek od towarów i usług

PIT

podatek dochodowy od osób fizycznych

in.d.

pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

PIT-STD

podatek potrącony od dochodów z oszczędności osób fizycznych wypłaconych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

VAT-UE1

podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej dokonywany na rzecz Polski przez państwa członkowskie

VAT-UE2

podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej dokonywany na rzecz państw członkowskich przez Polskę

 

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

2) j.b. – rachunek bieżący urzędu skarbowego jako jednostki budżetowej:

wyd.

wydatki budżetowe jednostki budżetowej

doch.

dochody budżetowe jednostki budżetowej

 

 

1) Objaśnienia skrótów rodzaju rachunku bankowego zawarte zostały na ostatniej stronie załącznika.

*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.

**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama