Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych
lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1342 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 939, 1231 i 1645.

Załącznik 1. [WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH LUB UBEZPIECZENIOWYCH SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 25 lutego 2014 r. (poz. 7)

WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI
BANKOWYCH LUB UBEZPIECZENIOWYCH SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE
AKCYZOWE

I. Gwaranci uprawnieni do udzielania gwarancji bankowych:

1. Alior Bank S.A. w Warszawie

2. Bank BGŻ S.A. w Warszawie

3. Bank BPH S.A. w Warszawie

4. Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

5. Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

6. Bank Millennium S.A. w Warszawie

7. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

8. Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

9. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie

10. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

11. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

12. Bank Spółdzielczy w Brańsku

13. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

14. Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

15. Bank Spółdzielczy w Namysłowie

16. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Ostrowi Mazowieckiej

17. Bank Spółdzielczy w Piasecznie

18. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

19. BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie

20. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

21. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona „la Caixa” (Kasa Oszczędności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

22. Commerzbank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

23. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

24. Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

25. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce z siedzibą Warszawie

26. Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

27. Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie

28. FM Bank PBP S. A. z siedzibą w Warszawie

29. HSBC Bank Polska S. A. w Warszawie

30. ING Bank Śląski S. A. w Katowicach

31. Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie

32. mBank Spółka Akcyjna w Warszawie

33. Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni

34. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

35. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

36. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie

37. Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie

38. RBS Bank (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

39. SGB-Bank S.A. w Poznaniu

40. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

41. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

42. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

43. Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach

II. Gwaranci uprawnieni do udzielania gwarancji ubezpieczeniowych:

1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

2. HDI-Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

3. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie

4. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

5. Philip Morris International Insurance (Ireland) Limited z siedzibą w Dublinie

6. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

7. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie

8. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w Warszawie

9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

10. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Partner” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

11. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie

12. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” z siedzibą w Warszawie

13. TU Alianz Polska S.A. w Warszawie

14. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

15. ZURICH Insurance plc Niederlassung fur Deutschland (Oddział w Niemczech) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-04
  • Data wejścia w życie: 2014-03-04
  • Data obowiązywania: 2014-03-04
  • Dokument traci ważność: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe