| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie § 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2016 r. poz. 293) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 17 Ministra Finansów z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 21), w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 27:

a) w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) wykonywanie zadań i uprawnień Ministra w stosunku do spółki, o której mowa w ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 781), w tym prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków organów tej spółki.”;

b) w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.”;

2) w § 31 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) obsługa części 79 budżetu państwa – Obsługa długu Skarbu Państwa.”.

§ 2.

Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej oraz Dyrektor Departamentu Długu Publicznego przedłożą Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, wewnętrzny regulamin organizacyjny kierowanego departamentu, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »