reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Komitetu Audytu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 17), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 26);

2) zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 93).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 26), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.";

2) § 2 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 93), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Minister Finansów: T. Czerwińska

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2018 r. (poz. 2)

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA
FINANSÓW
1)

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komitet Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, zwany dalej "Komitetem".

§ 2. W skład Komitetu wchodzą:

1) Leszek Skiba - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - Przewodniczący;

2)2) Marian Banaś - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - Członek;

3) Katarzyna Szarkowska - Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie Finansów - Członek;

3a)3) dr Adam Niedzielski - Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów - Członek;

4) (uchylony);4)

4a)5) Marek Łukaszewski - Członek niezależny;

5) Jarosław Rypkowski - Członek niezależny.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 45 Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r., zmienione zarządzeniem Nr 9 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 22 Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. i zarządzeniem Nr 35 Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2014 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) Obecnie działem administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 93), które weszło w życie z dniem 10 maja 2017 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 26), które weszło w życie z dniem 7 lutego 2016 r.

4) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HILLS LTS

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama