reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 25), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 198).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 198), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.".

Minister Finansów: T. Czerwińska

 

1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik 1. [Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 14 sierpnia 2018 r. (poz. 89)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I
FINANSÓW
1)

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z § 3 ust. 3, 4 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 1986 oraz z 2018 r. poz. 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe trzeciego stopnia, bezpośrednio podległymi dysponentowi części:

1) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów oraz osobę zastępującą dyrektora generalnego, w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska;

2) 2) dyrektorów izb administracji skarbowej;

3) Dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów;

4) Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości;

5) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

2. Ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa w zakresie dochodów części 77 -Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, pobieranych przez urząd obsługujący organ podatkowy:

1) drugiego stopnia - dyrektorów izb administracji skarbowej, bezpośrednio podległymi dysponentowi części;

2) trzeciego stopnia - naczelników urzędów skarbowych, bezpośrednio podległymi dysponentowi drugiego stopnia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 78 Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2016 r. poz. 7).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

 

1) Obecnie działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 198), które weszło w życie z dniem 1 października 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama