reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów"

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 56), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 162);

2) zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 września 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 180);

3) zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 231);

4) zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 102).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 162), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

2) § 2 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 180), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

3) § 2 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 231), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

4) § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 102), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Minister Finansów: T. Czerwińska

 

1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik 1. [Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 12 grudnia 2018 r. (poz. 116)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się projekt "Transformacja służb informatycznych resortu finansów", zwany dalej "Projektem", w celu dostosowania służb informatycznych resortu finansów do zmian organizacyjnych wynikających z utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 2. Odpowiedzialność za realizację Projektu ponosi Zespół Projektowy, zwany dalej "Zespołem".

§ 3. (uchylony).2)

§ 3a. (uchylony).3)

§ 4. 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów w razie potrzeby może włączać do prac Zespołu pracowników podległych mu komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zapraszane przez Kierownika Projektu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne przy realizacji projektu.

§ 5. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie harmonogramu realizacji zadań i dostarczania produktów wypracowanych przez Zespół;

2) opracowanie propozycji nowej struktury organizacyjnej służb informatycznych resortu finansów;

3) opracowanie modelu zarządzania służbami informatycznymi resortu finansów oraz modelu docelowego zasobów osobowych służb informatycznych resortu finansów;

4) (uchylony);4)

5) (uchylony);4)

6) (uchylony);4)

7) (uchylony);4)

7a) (uchylony);5)

7b) (uchylony);5)

7c)6) opracowanie metody dojścia do docelowej struktury organizacyjnej służb informatycznych resortu finansów;

8) identyfikacja, aktualizacja oraz optymalizacja procedur i procesów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania służb informatycznych resortu finansów;

9) realizacja innych zadań zleconych przez Komitet Sterujący projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów", zwany dalej "Komitetem Sterującym".

§ 6. Kierownik Projektu kieruje Zespołem, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu;

2) dokonuje podziału prac między Kierowników Zespołów oraz członków Zespołu;

3) reprezentuje Zespół, w szczególności w kontaktach z Komitetem Sterującym;

4) 7) przedstawia Komitetowi Sterującemu do akceptacji bądź rozstrzygnięcia dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1-3 i 7c;

5)7) informuje Komitet Sterujący o postępie w realizacji zadań nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 7. Członkowie Zespołu mogą powoływać wewnętrzne zespoły robocze celem realizacji zadań Zespołu.

§ 8.8) Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, Dyrektorzy izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły Skarbowości są zobowiązani do współpracy z Zespołem, w szczególności poprzez przedstawianie informacji, analiz oraz opracowań i materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Zespołu.

§ 9. Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Informatyzacji Ministerstwa Finansów.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) Obecnie działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 102), które weszło w życie z dniem 22 października 2018 r.

3) Dodany przez § 1 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 180), które weszło w życie z dniem 7 września 2017 r.; uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 231), które weszło w życie z dniem 21 listopada 2017 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama