REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 94

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 42) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Załącznik 1. [DELEGATURY KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA I SIEDZIBY]

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 lipca 2020 r. (poz. 94)

DELEGATURY KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA I SIEDZIBY

Lp.

Nazwa i siedziba delegatury Krajowej Informacji Skarbowej

Terytorialny zasięg działania

1

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej
w Bielsku-Białej

Obszar całego kraju w sprawach związanych z wydawaniem:

1) indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;

2) wiążących informacji stawkowych.

2

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej
w Lesznie

3

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej
w Piotrkowie Trybunalskim

4

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej
w Płocku

5

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej
w Toruniu

 

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA