REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 68

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 lipca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 42, Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r. poz. 94, Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 101 oraz Dz. Urz. Min. Fin. z 2021 r. poz. 12) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195 i 1234.

Załącznik 1. [DELEGATURY KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA I SIEDZIBY]

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 68)

DELEGATURY KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA I SIEDZIBY

Lp.

Nazwa i siedziba delegatury Krajowej Informacji Skarbowej

Terytorialny zasięg działania

1

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej

Obszar całego kraju

2

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Lesznie

3

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim

4

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Płocku

5

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA