reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 50
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 26 lipca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. Nr 12), w załączniku „STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. Zakład może używać skróconej nazwy „SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.”;

2) w § 7:

a) w pkt 1 w lit. a dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

„– hematologii i chorób wewnętrznych,”,

b) w pkt 2 w lit. t średnik zastępuje się przecinkiem, a następnie dodaje się lit. u w brzmieniu:

„u) hematologii;”;

3) w załączniku do „STATUTU Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego” wprowadza się następujące zmiany:

a) w części 1. SZPITAL:

– w pkt 1 w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem, a następnie dodaje się lit. n w brzmieniu:

„n) Hematologii i Chorób Wewnętrznych;”,

– w pkt 3 uchyla się lit. 1,

b) w części 2. PRZYCHODNIA w lit. x średnik zastępuje się przecinkiem, a następnie dodaje się lit. y w brzmieniu:

„y) Hematologiczna;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama