reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2003 r. w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 110 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład Komisji akredytacyjnej wchodzą:

1) Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Janusz Pluta – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

2) Członkowie:

a) prof. dr hab. Danuta Zapolska-Downar – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie,

b) prof. dr hab. Jan Pachecka – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie,

c) prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie,

d) prof. dr hab. Renata Jachowicz – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

e) prof. dr hab. Andrzej Starek – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

f) prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

g) dr hab. Łukasz Komsta – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

h) prof. dr hab. Wiesław Sawicki – Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,

i) prof. dr hab. Jerzy Krysiński – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

j) dr n. farm. Lucyna Bułaś – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

k) prof. dr hab. n. med. Edmund Grześkowiak – Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacja szpitalna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

l) dr n. med. Elwira Telejko – Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacja apteczna, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

m) prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacja przemysłowa, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,

n) prof. dr hab. Jan Krzek – Konsultant Krajowy w dziedzinie analityka farmaceutyczna, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

o) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.”;

2) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki związane z działalnością Komisji akredytacyjnej pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851– Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przewodniczącemu oraz Członkom Komisji akredytacyjnej oraz osobom, o których mowa w § 6 nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Komisji akredytacyjnej.”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Osobom, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 lit. a–n, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji akredytacyjnej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248 poz. 1495 i Nr 284 poz. 1672).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama