REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 34

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 1 i 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie powołania Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej”;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołuje się Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, która posłuży do przygotowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zespół zakończy swoją działalność po przygotowaniu strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i przedłożeniu jej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 30 czerwca 2016 r.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-24
  • Data wejścia w życie: 2016-03-25
  • Data obowiązywania: 2016-03-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA