| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 75 oraz z 2013 r. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Główny Inspektor Sanitarny;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;”,

c) uchyla się pkt 5a,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Główny Inspektor Farmaceutyczny;”,

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;”,

f) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia”,

g) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) przedstawiciel Ministra Finansów i Rozwoju;”,

h) po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

„26a) przedstawiciel Ministra Energii;”,

i) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) przedstawiciel Ministra Infrastruktury i Budownictwa;”,

j) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

„27a) przedstawiciel Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;”,

k) uchyla się pkt 32;

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) Przewodniczący Komitetu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego;

2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu – Główny Inspektor Sanitarny;

3) Sekretarz Komitetu – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;”,

c) uchyla się pkt 5a,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Główny Inspektor Farmaceutyczny;”,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;”,

f) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) przedstawiciel Ministra Finansów i Rozwoju;”,

g) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

„27a) przedstawiciel Ministra Energii;”,

h) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) przedstawiciel Ministra Infrastruktury i Budownictwa;”,

i) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

„28a) przedstawiciel Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;”,

j) uchyla się pkt 31;

3) w załączniku nr 2 do zarządzenia w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) Przewodniczący Komitetu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego;

2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu – Główny Inspektor Sanitarny;

3) Sekretarz Komitetu – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;”,

c) pkt 10a otrzymuje brzmienie:

„10a) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;”;

4) w załączniku nr 3 do zarządzenia w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) Przewodniczący Komitetu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego;

2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu – Główny Inspektor Sanitarny;

3) Sekretarz Komitetu – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;”,

c) pkt 10a otrzymuje brzmienie:

„10a) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »