reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 4/2001

Komisji Nadzoru Bankowego

z dnia 6 sierpnia 2001 r.

w sprawie postępowania Komisji Nadzoru Bankowego jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz. 641) oraz art. 25 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Uchwała ustala zasady postępowania Komisji Nadzoru Bankowego, zwanej dalej „Komisją", jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu określonemu w art. 299 Kodeksu karnego.
§ 2.
Zadania Komisji w przedmiocie realizacji obowiązków nałożonych na nią w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wykonuje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, zwany dalej „GINB", na zasadach określonych w uchwale nr 1/1999 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3, Nr 14, poz. 22 i Nr 25, poz. 42, z 2000 r. Nr 12, poz. 19 oraz z 2001 Nr 6, poz. 13 i Nr 11, poz. 23) ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wynikających z:

a) rozpatrywania wniosków związanych z tworzeniem, organizacją i działalnością banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych,

b) prowadzenia nadzoru o charakterze analitycznym,

c) wykonywania czynności kontrolnych.

§ 3.
1. W przypadku uzyskania przez pracownika GINB informacji w ramach nadzoru bankowego, o którym mowa w § 2, mogących wskazywać na wprowadzanie do obrotu finansowego za pośrednictwem banku wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 299 Kodeksu karnego, powiadamia on bezzwłocznie o tym fakcie na piśmie Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego lub osobę go zastępującą z zachowaniem drogi służbowej.

2. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego lub osoba go zastępująca zawiadamia na piśmie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, bezzwłocznie po jej otrzymaniu.

3. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego lub osoba go zastępująca dołącza potwierdzone kopie dokumentów mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, łącznie ze wskazaniem informacji o osobach, które mogły dokonać tego przestępstwa.

4. Powiadomienie oraz dołączone do niego dokumenty posiadają charakter informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone", w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580).

§ 4.
1. W przypadku otrzymania od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pisemnego wniosku dotyczącego podejrzenia wprowadzania do obrotu finansowego za pośrednictwem banku wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 299 Kodeksu karnego, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego podejmuje czynności sprawdzające w ramach nadzoru bankowego, o którym mowa w § 2.

2. O wynikach przeprowadzonych czynności sprawdzających Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego lub osoba go zastępująca powiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w trybie określonym w § 3.

3. Tryb przewidziany w § 3 stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z wnioskiem o przesłanie dokumentów dotyczących podejrzeń, o których mowa w ust. 1.

§ 5.
Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji Nadzoru Bankowego kwartalne pisemne sprawozdania o liczbie i charakterze informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego: L. Balcerowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Dobrzycka

Wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, gdzie prowadzi zajęcia z autorskiego przedmiotu “Dyplomacja w służbach publicznych”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama