reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5/2002

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 6 maja 2002 r.

w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach

Na podstawie art. 68 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195, Nr 130, poz. 1450 i 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Banki numerują prowadzone rachunki bankowe, oznaczając je następującymi identyfikatorami:

1) Numerem Rachunku Bankowego, zwanym dalej „NRB”, jeżeli rachunek bankowy jest używany w rozliczeniach krajowych,

2) Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego, zwanym dalej „IBAN”, jeżeli rachunek bankowy jest używany w rozliczeniach transgranicznych.

§ 2.

NRB składa się z trzech członów i zawiera 26 znaków, z których:

1) dwa pierwsze znaki stanowią 2-cyfrową liczbę kontrolną,

2) osiem kolejnych znaków stanowi 8-cyfrowy numer jednostki organizacyjnej banku prowadzącej rachunek bankowy,

3) szesnaście ostatnich znaków stanowi 16-cyfrowy numer porządkowy rachunku w jednostce organizacyjnej banku prowadzącej rachunek bankowy.

§ 3.

IBAN składa się z czterech członów i zawiera 28 znaków, z których:

1) dwa pierwsze znaki stanowią 2-literowy kod Polski „PL”,

2) dwa następne znaki stanowią 2-cyfrową liczbę kontrolną,

3) osiem kolejnych znaków stanowi 8-cyfrowy numer jednostki organizacyjnej banku prowadzącej rachunek bankowy,

4) szesnaście ostatnich znaków stanowi 16-cyfrowy numer porządkowy rachunku w jednostce organizacyjnej banku prowadzącej rachunek bankowy.

§ 4.

1. Liczby kontrolne, o których mowa w § 2 pkt 1 i w § 3 pkt 2, obliczają jednostki organizacyjne banków, w których prowadzone są rachunki bankowe.

2. Sposób obliczania liczby kontrolnej dla NRB lub IBAN określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Numery jednostek organizacyjnych banków, o których mowa w § 2 pkt 2 i w § 3 pkt 3, nadaje Narodowy Bank Polski na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 6.

Numery porządkowe rachunków, o których mowa w § 2 pkt 3 i w § 3 pkt 4, identyfikujące rachunki bankowe prowadzone w jednostkach organizacyjnych banków, nadają te jednostki.

§ 7.

1. Do identyfikacji rachunków bankowych w rozliczeniach krajowych stosuje się następujące formaty zapisu NRB:

1) na elektronicznym nośniku informacji NRB zapisuje się w postaci jednego ciągu 26 znaków, w którym poszczególnych członów nie oddziela się separatorem ani spacją,

2) na papierowym nośniku informacji NRB zapisuje się, oddzielając spacją liczbę kontrolną od pozostałych znaków, które z kolei grupuje się po 4 znaki, oddzielając spacją każdą z grup, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Spacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie wprowadza się, jeżeli każdy znak NRB wpisuje się w oddzielnej kratce (zarówno ręcznie, jak i maszynowo) na formularzu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej zgodnym z wzorem przewidzianym w odrębnych przepisach oraz stosowanej normie.

§ 8.

Do identyfikacji rachunków bankowych w rozliczeniach transgranicznych stosuje się następujące formaty zapisu IBAN:

1) na elektronicznym nośniku informacji IBAN zapisuje się w postaci jednego ciągu 28 znaków, w którym poszczególnych członów nie oddziela się separatorem ani spacją,

2) na papierowym nośniku informacji IBAN zapisuje się, grupując go po 4 znaki i oddzielając spacją każdą z grup.

§ 9.

1. Weryfikację liczb kontrolnych, o których mowa w § 2 pkt 1 i w § 3 pkt 2, wykonują banki uczestniczące odpowiednio w rozliczeniach krajowych lub transgranicznych.

2. Sposób weryfikacji liczby kontrolnej dla NRB lub IBAN określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 10.

Do dnia 31 grudnia 2003 r. banki:

1) mogą oznaczać rachunki bankowe w sposób stosowany przed wejściem w życie zarządzenia,

2) oznaczą identyfikatorami NRB lub IBAN prowadzone rachunki bankowe nimi nie oznaczone.

§ 11.

1. Do identyfikacji rachunków bankowych w rozliczeniach krajowych stosuje się:

1) do dnia 30 czerwca 2004 r. – NRB lub numer nadany w sposób stosowany przed wejściem w życie zarządzenia,

2) od dnia 1 lipca 2004 r. – wyłącznie NRB.

2. Do identyfikacji rachunków bankowych w rozliczeniach transgranicznych stosuje się:

1) do dnia 30 czerwca 2004 r. – IBAN lub numer nadany w sposób stosowany przed wejściem w życie zarządzenia,

2) od dnia 1 lipca 2004 r. – wyłącznie IBAN.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2002 Prezesa NBP
z dnia 6 maja 2002 r. (poz. 26)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2002 Prezesa NBP
z dnia 6 maja 2002 r. (poz. 26)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama